#3271: Excelsior-Biografen

Excelsior-

Biografen.

N. G. T. Ozs stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

Amerikanskt rekordprograml

Fr. o. m. Måndagen  28 t. o. m. Onsdagen d. 30 Okt.

 

 

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 oeh 9,
Söndagar kl. 5, 7 oeh 9 e. m.

Uppseendeväokande nyhet!

Vilda djur i fångenskap.

Utomordentligt intressanta bilder som med stora mödor upptaglts.

 

l-Il
Ig

:L :: :: :: : Q

stomme wierRAPH-bnd. -kn

Den uppfyllda önskanI
eller

Ett barns bön.

En till hjärtat gående bild ur lifvet.
Verklig konst!

eeeaeeeeeae-eeee
Aktuell nyhet för dagen!

Excelsiorbiografen städse först med nyheterna!

Bilder från det kriuisk-
MONTENEGRO.

Denna bild visar konungen rycka ut med sitt garde,
trakterna där nu blodiga strider rasa m. m.

Enastående Sevärdhet som vi blott med oerhörda
kostnader lyckats erhålla.

GGG--Q--G-e-e--G-GG--GGG-GG
Lustspelsnyhet lför dagen.

. Kärlekens överraskningar.

Publiken vrider sig af skratt!
in" Skrattsuccés! l! W

.. Pnunnnnununnnnnunursnnunnuununununrrpnnununnu
II.. nun:Innuntihnnnnnnudhnnnndnnnnnnnndinnnnnnnnn

EEE

I

 

 

HN
(23.:Y

år

 

 

GBG-63096064.
966-0606909

Kr

 

 

I

"Iffl

Säsongens största Amerikanska nyhet!
W A. B. "N

Helföreställningsbilden

Vapenhvilan

eller.I

En hemsk situation.

Midt uti vildmarkens djup bor guldgräfvaren Jack med sin unga hustru
Alice. Vår bild för oss först in i derashem, där Alice nu med tårade
ögon läser ett bref från sin syster: rVi sakna dig mycket nu när våren
har kommit. Kan du ej förmå Jack att afstå från sitt vanvettiga företagfh
Men när hennes man kommer hem har hon ej hjärta att krossa hans illus-
sioner och efter ett gladt. farväl beger sig Jack i väg till den närbelägna
staden. Där ser han på en krog den öfverallt kände lättingen Mexikanen
Bill. 5Nu kan Jack ej förneka sig nöjet att gripa den arme uslingen i kra-
gen och med en spark placera honom på gatan. Men Mexikanen Bill. svor
att hämnas och tror sig snart äfven ha funnit medlet. Emellertid visar oss
nästa scen ett par fredliga indianer stå och tala. I närheten stå ett par af
dessa afskum, som af alla äro fruktade och hatade. En af dem drager
plötsligt upp en revolver och skjuter med ett rått skratt den ene indianen.
Bestört och uppbragt öfver det lömska mordet sjunker den unge indianen
ned vid sin skjutne faders kropp. Under tiden har Mexikanen Bill begif-
vit sig till Jacks hem, där han intränger och med sin revolver tvingar Jacks
hustru Alice att följa sig. Så snart han fört henne ett stycke bort, fast-
binder han henne vid ett träd och återvänder till Jacks hem, där han upp-
spikar ett plakat, på hvilket den häpne och förskräckte Jack vid sin hem-
komst får läsa: :Skämtet är med eder alla. Sök din hustru om du kanls
Men af det s. k. skämtet blir snart rama allvaret, ty indianerna ha, trots
sin höfdings varningar, begifvit sig på. krigsstigen för att hämnas den mör-
dades död. Två nybyggare som de träffa isin väg nedskjuta de utan
harmhärtighet. - w - - - - - - - -

Näppeligen ha så. stora summor nedlagts på ett biograf-
drama och en sådan mängd människor användts vid inspel-
ningen som denna

Den modärna kinematngrafiens stal-verk.

038.! Enorm världssueeàs. 085.!
UIIDIIIIEFIIIIIIIIQFIUIIEFIIIIIIIllgPlIIIIIIIU

nu;

 

w

i

I;

 

 

 

 

 

 

 

lr n I n

i

 

 

 

F22

 

Jr n n n I

.F

 

 

Till detta program äga barn icke tillträde.

Torsdag nytt program.

 

 

f

 

 

 

J:i-istineharnn, Grundeln tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain