#3268: Stora Biografen

tor-a Bografen

Illorra Ordenshuset.

 

 

En och en half limmas-föreställningar Fredagen den 13 och Lördagen

den 14 kl. 7, ochy 8,30 e. m. samt Söndayen den 15 Dee.
Vkl. 6, 7,30Å och 9 e. m. I

PROGRAM:

l "Eulöa Rasmusson"

Dramatiskt skådespel i tre delar och en epilog.

wHulda Rasmussom är ett verkligt folkskådespel; som
i hjärta men dock väl valda och träffande episoder skildrar
en ung kvinnas och dito mans frestelser och slutliga fall.
Änskönt man i spelets början fattas af motvilja för Huldas
uppförande och lättvindighet att falla, måste man clock till
slut djupt beklaga henne. Så är ock förhållandet med
Huldas barndomsvän Åke; hvilken är allt för mottaglig för
Huldas fort lärda förförelsekonster. Afven honom måste
man känna medlidande med, då han efter utståndet straff
tillika med Hulda genom "Föreningen för frigifna fångars
fväl" afreser till landet på andra sidan Atlanten för att där
börja ett nytt lif.

----- Förbjuden för barn.

2- lir niin ir slirsl ; ..

Ett charmant drama ur lifvet i en storstad.

3- hämnden är liut.

Ett riktigt trefligt lustspel.
Lille Fred. Buch i hufvudrollen.

Det är i sommartid ute på landet, och lille Buch har
kommit på besök för att tillstå sin ömma låga för den ena
af husets fagra döttrar. Han är dråplig i sina stammande
försök, och situationens komik ökas än mer genom det
spratt den tillbeddas bröder taga sig för till hämnd för den
dusch de förut fått.

 

 

4- Pi lurislslril i liven.

Charmanta scenarier.

5 O 1 .
Gr V 1110.
Bilder från en af Italiens naturskönaste trakter.
Cervino är en liten stad i italienska provinsen Caserta,
bekant för sin mäleriska skönhet. Filmen upprullar vackra
taflor såväl i natur som folklif; icke minst intressanta äro

de egendomliga klippbildningar, delvis snötäckta, som visas,
samt bergsbanan,.å hvilken tågen klättra upp för höjderna.

Sevärda naturvyer.

61 Zilly och ångsprutan.

om huru ett par näpna flickor sätta hela brandkåren och
åtskilliga andra i stor upphetsning, samt huru de sedan
med tjänliga medel afkyla de upphetsade. f

Muntert stycke.

Event. ändringar af programmet förbehålles.

088.! Barn äga ej tillträde till föreställningarne
förr än cirka kl. 7,45 fredag och lördag samt 6,45 sön-
dag, enär heltimmesdramat är förbjuden för barn.

Barn under 15 år skall, för att äga tillträde till
föreställning som afslutas efter kl. 8 e. m. vara åtföljt
af målsman. f

Biljettpriser: 1:sta plats 35 öre, ink-a plats 25 öre. Barn: 1:a plats
25 öre, 2:elra plats 15 öre, 3:dje plats 10 öre.

 

Falkenberg 1912. M. Lindegrens Boktryckeri.

f

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain