#3266: Stora Biografen

NS

sroRA BrooRAFr-:N

rm Norra Ordenshuset. few

 

Fredagen de!! 20, [imanen den 210m Söndagen den 22 det.

Fredagoclz Lördag kl. 7 oclz 8,30 samt Söndag kl. Ö, 7,30 oclz 9 e. m.

PROGRAM:

n. Ödets lek.

Modärnt samhällsdrama i två delar och 50
avdelningar. Heltimmasföreställningslzild.

 

 

 

 

En var som intresserar sig för den kinematografiska
konsten skall förvisso finna en njutning i att se detta
skådespel, som är ett värkligt mästerstycke av sann,
fullödig konst. Niippeligen har hittills åstadkommits
något så sinnesupprörande, på samma gång så tjusande
som detta konstverk. Den storslagna iscensättningen
och det genomgående förstklassiga spelet står över all
kritik. Detta slagnummer har också betecknats som
det största som hittills utgivits.

M Förbjuden för barn. "m

nnn-nnninnnginnnng.

Härlig naturbild. L:

3. Barnet som freds-
  Amerikanskt

nutidsdrama.
john Harris och hans unga fru leva tillsammans ett synner-
ligen lyckligt familjeliv, ytterligare förljuvat av lilla Mary. enda
barnet och föräldrarnas avgud. Men så tror sig fru H. ha fått an-
ledning att misstänka sin makes trohet, och från den stunden är
det slut med den husliga sällheten. Häftiga scener höra till ord-
ningen för dagen, och slutligen flytta de båda makarna ifrån var-
andra, medan skilsmässa förberedes. .

Lilla Mary, som lider mäst av den nya Ordningen, och som
därtill är en mycket förståndig flicka, uppgör snart en plan att
åter sammanföra föräldrarna. Hon skriver ett brev till föräldrarna,
undertecknat vaarta Handem, den beryktade förbrytareligan, och
meddelande att hon befann sig i nämnda bands våld, men att hon
på vissa villkor skulle frigivas. Fru Harris, som först mottager
brevet, blir utom sig och sänder bud på mannen, som kommer och
hjälper till att verka tröstlös. Men just under de värsta sorge-
utbrotten anländer lilla Mary, som genom sin knepigt uttänkta list
vunnit sitt syftemål: att förena de två, som enligt den gudomliga
lagen icke skulle av människan åtskiljas;

Särdeles tilltalande drama.

 

 

2. DOL

 

 

 

 

Biljettpris:

 

 

l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

4. Egyptiska tempelruiiiei.

Intressanta bildserier.

5. Little Moritz på jakt
i  ka. Komisk scen av Machin.

just i dessa dagar har i dagspressen förekommit
meddelanden rörande de oerhörda resurser, varöver de
stora filmsfabrikerna förfoga. en bildserie som här
visas år en särdeles belysande illustration härtill.

Little Moritz har jämte en vän tagit en liten av-
stickare ned till Afrika för att fånga storvilt. Försedda
med riklig utrustning och svarta bärare tränga de in
i urskogarne, och det dröjer ej länge innan de möta
villebråd -H först en hyena, så en panter och till sist
en noshörning. Men de bålde nimrodarna hålla på att
bli villebråd i stället. ,

Slutligen lyckas de fånga det första offret, en -
kanin. Så blir det natt, kaninen tjudras och de gå till
vila, men väckas snart av en stor boaorm, och så är
det slut med vilan.

Mätta på jaktäventyr återvända de till Europa, sedan
de telegraferat till sin klubb att de snart anlända med
fångna vildar och djur. Deras hemstad anordnar ett
storartat mottagande för upptäcktsresandena och jägarna,
med tal av borgmästaren och puss av borgmästarinnan
och sång av skolbarn och allmänt jubel.

Men så slipper en panter lös...

Ost Alla djuren äro äkta - utom ett. - Storartat
arrangement. - Mycket komiskt.

 

 

 

 

Event. ändringar av programmet förbehålles.

OBS! Barn äga ej tillträde till föreställningarne
förr än cirka kl. 7,45 fredag och lördag samt 6,45 sön-
dag, enär heltimmasdramat är förbjudet för barn.

Barn under 15 år skall, för att äga tillträde till
föreställning somI avslutas efter kl. 8 e. m., vara åttöljt
av målsman.

Barn: lzsta plats 25 öre, 2:dra

plats 15 öre, 3zdje plats 10 öre.

 

Falkenberg 1912. Falkenbergs-Postens Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain