#3260: Stanley-Biografen

Expressnyhet för dagen.

Ö Kejsarkrönin en .i Indien. ä,
" i - urare - i Delhi. - 

Det mestL skådespel .världen hittills sett. f 
"   Å i b I i K v  ...i "

 

 

I    f då 111s f  " k

    

 

 

I .Alu .-
7.5. w" "41
g

  

av det bäst iltspelade och mest spannamle DETEKTIVDBA o  s-å biograf.

Förevisas i dag, Tisdag, och i morgon, Onsdag, à S T Å N L E Y-B 10 G R Å P H N.

Grundels tr., Krhmn, 1912.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain