#3258: Stora Biografen

sToRA=

[GRAF E

Föreställningar lirardagar kl. 7, 8. .0. 9 e. m., söndagar kl. 6, 7, 8 0.9 

 

  

 

 

ÖBSJ Barn äga ej tillträde.

PROGRAM

i för tiden Torsdagen den 16 t. o. m. Söndagen den 19 September.

A

Oiiicillt TREUMÅNN-LÅRSEN, Berlin.

Tefon

 

 
  
 

   

.-...;Kinofars i 3 akter.

  

i nurquRoLLERNA=

Miss Maud Begson, varietéartist,
rösträttskvinna-.T-....- Wanda Treumann.
Baron Althaus, globtrotter i Viggo Larsén. -

    
 

 

 
 

 

.l- v Y III.
aVlGSEL PER TELEFON), - se där det ultramoderna i
amerikanska uppslaget som utgör utgångspunkten för
denna uppsluppna och verkligt roliga fars. Och ehuru
det hela från början blott afsåg ett formellt wprofäkten-
skapa på 3 månader. slutar det med att de två kontra-
henterna - sedan de väl lärt känna hvarandra person-
"i ligen - sluta ett förbund för hela lifvet. u

  
  
   
   
   
 

 

   

Slott Iregi! (za) Oemotstönbligt skrotttetonoe!

I Beskrifningar à 5 öre i biljettluckan.

  
 
 

 

m UNIFORMENS MAKT. (z)

Det har ju i alla tider varit så, att den tappre vunnit den sköna. Men äfven om detta ju kan tänkas fullt vål-
förtjänt, så ha en del rätt allvarliga missförhållanden i lifvet uppstått just i sammanhang härmed. Ett af de svåraste
missförhållandena är t. ex. det att aden sköna; kan taga fel på aden tapprex. En man iuniform t. ex., se där genast
hennes uppfattning af begreppet tapper. Bunny får här i stycket erfara denna bittra sanning. Han blir slagen ur det
så kallade brädet af en som bär uniform. Därför skaffar han sig också själf en uniform, men med det föga lysande
resultatet att han - själf slår sig ur brädet!

 

 

Eventuella ändringar af programmet förbehålles.

Utmärkt musik. 

 

BILJETTPRISER: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, Logeplats 50 öre.

 

Strokirks Boktryckeri, Sköfde 1915.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1915
Place:
Skövde
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain