#3255: Biorama

...511

B. m.

 

 

Torsdagen den 25 t. o. m. Söndagen den 28 Jan.

Säckendagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. nl. Söndag kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m-

 

Till Söndagens första förevisning ega harn tillträde mot 10 äre.

 

 

 

PROGRAM

1- vEeKANs NYHETER.

Illustrerade dagslländelser från skilda delar af världen.

 

 

 

2- EKVILIBRISTPRESTATIUNER.

Vackra prof pä fotjonglering at tvä kvinnliga artister. - I

Mycket tydliga bilder.

 

eller

Fnrsten och hundkvinnan.

Spännande medeltida kärleksdrama.

Vi föras in i en lycklig familj, där den unge bonden och hans vackra hustru
A avguda sitt enda barn, en liten förtjusande 4 ärs flicka.
i En dng medan modern för en stund lämnar henne, pallrar den lilla iväg och
I kommer till furstens närbelägna slott och tack vare att vakten är drucken, kommer
hon in i den härliga kungliga trädgårdsparken, där hon finner mycket att syssla
med bland blommor, fontäner oct bildstoder.

På slottets trappor mottar fursten, som i dag är vid högst miserabelt lynne,
en deputation frän folket, men den avvisas tvärt. Dess önskningar kunna icke be-
viljas. Med sitt följe påträffar den förvånade fursten den lilla fattiga bondflickan
bland blommorna i parken. Han fattar intresse för den egendomliga uppenbarelsen
och när barnet förtroendefullt slär sina armar om hans hals och ger honom blommor
förbyter hans vrede till det soligaste lynne. .Barnaleendet har besegrat honom, och I
han ger efter för sitt folks önskningar. I

I En dag när den unge fursten är ute och strövar i trakten päträffar han en-
sam i skogen den unga vackra bondhustrun. Hans passioner vakna och sedan han
kysst henne, beslutar han att den bortilande förförande unga kvinnan skall bliva hans.

Han ger order om att läta fängsla mannen, som bortföres av ett par slotts-
knektar, och säker på sitt rov, besöker han den unga kvinnan i hennes hem. Här
söker han justin-ft sina mörka avsikter genom kärleksförklaringar och mutor i form
av ett dyrbart pärlhalsband. Men då. den unga, förtvivlade kvinnan ej vill ge vika
tar han sinI tlllflyckt till hot och väld.

Just i det farligaste ögonblicket kommer mannen, som lyckats slita sig frän
sina väktare, hemspringande anande den fara som hotar hans hustru.

Muskedundret tillgripes och han ställer sig pä lur i ett hörn för att döda fursten,
men det behöves ej. Den lilla har oförmodat kommit in i rummet, och fattar tag
i den fine granne farbrodern, som hon leende känner igen frän den kungliga parken.

Ful-sten ångrar sitt tilltag, fattar den lilla och kysser henneoch gär med en. bön
om förlåtelse och en djup bugning nr rummet, sedan han furst hängt kedjan om
den lillas hals.

Barnaleondet har äter firat en seger

Man torde särskilt lägga märke till 4-äringens underbara spell.

Ett spännande kärleksdrama af rang.

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 14,, Amerikansk idrott. I

Utomordentligt intressanta snapnots från amerikanska idrottsplatser, där vära
fruktade konkurrenter träna sig till de Olympiska spelen.

I 1. Förenta staternas president, Taft, som gäst vid en idrottstäflan. 2. Under
oerhörd tillströmning af åskådare ga mästerskapstäflingarne af stapeln i Pittsburg.
3. Häcklöpning. 4. Längdspräng. 5. 100-meters löpning med tiygande start. 6.
Släggkastning och kulstötning. 7. Diskuskastning. 8. Höjd- och stafspräng. 9.
Samtliga segrare vid mästerskapstäflan. 10. Vinteridrott: En spännande hjortjakt.

 

llnr Amerikas milliunärer rea sig.

Tvänne leknmotiv med tender sättas i gäng mot hvarandra nen stöta samman
med en fart af 100 kilomtr i timmen.

1. De stora askadartribunerna utefter järnvägen. 2. De för den nervkittlande
katastrofen utsedda tägen. 3. l gang mot hvarandra. 4. Förare och eldare kasta
sig i sista stund utaf och tumla kring som bollar. ö. l full fart mot förintelsen.
6. Sammanstötningen, sedd frän båda sidor. 7. I spillror.

En uppseendeväckande verklighetshild.

III-.III.I.IIIIII-IIIIIIäEEEMIEIIIIII-IIIIHMIIIIHIIIIIIII-l
IHF!HI.Ill-IHEHHIEEHMIIHIIIIIIIIIIIIIIIII-.IIIIIIIIHI

5- Jöns spelar fästman i sin herres ställe.
Dräpligt skämtnummer.

 

, tt .
Herre

lll-nunnamai
Inlwuuuunieu

.ua
U
W

  

I f
Barn ega tillträde.

 

 

BiljettpriSBI-: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain