#3253: Stanley-Biografen

i I Absolut oölverträlladt. é- Pullständig hiogralsensation.
en at århundradets största världsnämolser i invanda minor.

Med Kapten i

 

Scott   till Stdnolen.

Jätteiilm i 2 afd.

 

 

 

 

Synnerligen praktfnlla, klara oelt af sällsynt skönhet - ha dessa bilder
u ai såväl press som pnhlik mottagits med största förtjusning. -

Sedan denna tilm den 23 April utsläpptes i marknaden har densamma gjort ett
fullkomligt segertåg genom världen ooh visas f. n. å alla större hiografteatrar.

Y Föröfrigt ett öfverlägset tint program med herr ooh fru Dar-lo wieth
samt den dräplige Costello som medverkande. -

 Visas endast i dag tisdag samt i morgon onsdag à i

    sTANLEY-BIOGRAFEN  

 

   

 

 

 

 

 

I alla dagar 7 och 9. .

 

Kristinehamn 1912, Grundels trycket-i.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain