#3247: Kalmar Biograf-Teater

Larmtorget.

(Två minuters vä från järnvägsstationen.)

"förevisningar giivas

-- då ei andra Wahl-föreställningar särskildt annonseras -
 i hvarje helgfri [kg kl. s, 7, s och 9l rm.,  ! q
-- Asijn- och helgdag kl. 3 4, 6, 7, 8 och 9 am. .. .

i "Program

måndag den 29 oktober till oeh med söndag den 4 november:

 

7. Näxans dahier. (Intressant medeltidsbild.)

2. JWannen i hane-(kojan. (Humoaseskm

3. fladdin och .Den Förfrollade cIampam.

(Kolorerad.) Sagoskildring ur aTusen och en nattk).

4. Oct-Ile 171.617. (Mycket komiskt. nandkoloremd bild.)

5. En resa genom jYya gul-near.

(Intresant, vacker naturblld.)

6. Egypfisk och furkisk dans;

(Håndkolorerad. Tilltalande.)

 

   

 ytt program Ewan-je måndag. 

   Q lzsta raden 50 Öre, Parliet-t  Öre, 22dra raden 25 Öre.
  9 Barn: lzsta raden 35 ere, Parkett Ä25 Öre, 2:dra raden 15 öre.
All skolnngrlern äger tillträde till ltsta raden och Parlretl enligt de lägre bilj ettprisenl

   

Kalmar 1900. riniln. Kalmars Aktie-bolags; BokLrycker-i.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain