#3233_1: Kalmar Biograf-Teater_1

f - Kalmar l i
Biograf-Teater

- Larmtorget. -.-

Två minuters väg från järnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras)

hvarje helgfri clag kl. 6, 7, 8 och 9 e.m.
å sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 e.m. Ä

.A Programà-

Tisdag den 4 September t. o. Pm. Söndag-den 9 September:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ett ogunstigt öde. se

En elegant klädd ung man kommer i friareärende till sin utkorade.
Dessvärre har han olyckan att, hvar gång hon visar sig för att
mottaga hans bekännelse, under-gå en märklig förändring, som har
till följd att han till sist blir utmotad.

2. Barnens dag i Kalmar.
På mångas begäran visas festligheterna från juni-dagarne ännu en
gäng för allmänheten.

3. En cirkustragedi.

En ung flicka träffar en barndomsvän och bägge känna sig mycket
lyckliga öfver återseendet. - Ödet vill emellertid, att de öfvervara
en föreställning pä en kringresande cirkus, hvarvid den unga flickan
så hänföres af hvad hon får se, att hon låter öfvertala sig att följa
med sällskapet på dess resor. - Senare föras de ungas väg äter
samman, han i en tjänares ställning och hon såsom den lirade varieté-
stjärnan. Slutsoenen skildrar, huru han på en gata nedskjuter henne,
sedan han erhållit visshet om, att hon ej längre älskar honom.

4. Köpenhamns Tivoli. (Intressanta bilder för dagen.)

Utanför Pantomimteatern. En roddtur rundt Bergkungens grotta.
Vid Bazaren. Zoologiska trädgården.
Artistestraden. Barnens åktur.
Den nya konsertsalen. Föreställning af luftgymnaster på
Musikdirektör Gotschalksen utanför Artistestraden.

teatersalen. Barn vid Carstensens staty.

Den rullande trottoaren.
5. Trolleri. (Särdeles roande.)
6. Åsnehuden. (Saqoberiittelse i 5 afdelningar.)

a) Den underbara äsnan. d) Åsnehuden upptäckes genom
b) Asnehudens iiykt. ringen.
c) Den förälskade fur-sten. e) Förlofningen.

7. När man flyttar. (Mycket komiskt.)

Herr Möller, som håller på att flytta, tager sig en styrkedryck till-
sammans med sina lejda medhjälpare. - Samtidigt med att M. läm-
nar lägenheten flyttar den nye hyresgästen därin. Möller, hvars
törst synbarligen ökas, inmundigar det ena glaset efter det andra
tills stämningen blir särdeles hög. e- Dä han sent om natten skiljer
sig från dryckeslaget, gär han af gammel vana till sin gamla bostad,
där han lägger sig till hvila i de nyiniiyttades säng.. - En rolig
slutscen följer.

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolaga Boktryckeri

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater_1
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages