#3229: Kalmar Biograf-Teater

Kalmar Biograf-Teater.

-- Larmtorget.

Två minuters väg från jarnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 och 9 e.m.
sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 e.m.

 

 

 

  
  

 

 

.é Programà..

i måndag den 29 oktober till och med söndag
den 4 november:

1. Häxans dotter. (Intressant medeltidsbtld.)

En ung, gift man möter på sin vandring i skogen häxans under-
"sköna dotter. Hon räcker honom några blommor af hvilkas doft han
så berusas, att han, då häxans dotter besöker honom i hans hem da-
gen efter - hanl följer henne. Emellertid uppsöker honom hans
hustru, men han vill icke återvända till henne. Då ryktet härom
kommer ut bland bybefolkningen, blir det stor uppståndelse och jakt
lanställes efter häxans dotter. Då hon blir funnen söker folket dränka
henne, men modern förhindrar detta i sista stund.

2. Mannen i hundkojan. (Humoristtskt)

3. Aladin och Den förtrollade lampan. (Kolorede
Sagosktldrtng m- tTnsen och en nattw.

4. Lille Pich. (Handkoloremd. Mycket komisk bild.)

5. En resa. genOm Nya. Guinea. (Intressant, vacker
naturbild.)

6. Egyptisk Och Turkisk (lans. (Handkoloremd)

Biljett-Iris:

Izsta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre.

Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 22dra raden 15 öre.

A11 skolungdom äger tillträde till lzsta raden och Pax-kett enligt de
lägre biljettprisenl

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain