#3227: Kalmar Biograf-Teater

Kalmar Biograf-Teater.

Larmtorget. -

Två minuters väg från jarnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då e] andra teaterföreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6,15, 1,15, 8,15 och 9,15 e.m. i
sön- och helgdag kl. 3,15, 4,15, 6,15, 1,15 8,15
och 9,15 e.m. Ä

 

 

 

  
  
 
 

  

 

 

.än Program à.

1. Amatörfotografen. (Kemiskt)

2. Naturscenerier från ett jarnvägstàg.

3. Fångad med list. (Kemiskt) I

4:. Hjärtat, som aldrig åldras. (Dramatisk fmm-
ställning.)

5. Barnet med klockan.

6. VBröllop på velociped. (HumowtsttsktJ

Denna bild har tidigare Varit omtalad i pressen. Franska poli-
sen, som ej hade kännedom om att bilden togs för kinematograiiskt
ändamål, gjorde ett komiàkt intermezzo genom att söka infånga brud-
gummen, som föreställes ha rymt med bruden per velociped.

7. I fallan. (Kemiskt)
8. Motorbàttäiling.
9. :En midsommarsdröm. (Fint kotorewd.)

Skildrad efter en opiumrökares memoirer.

 

Programförändring Tisdag och Lördag.

Biljetth-is:

lzsta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre.

Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 2:dra raden 15 öre.

A11 skolungdom äger tillträde till lzsta raden och Parkett enligt de
lägre biljettprisenl

:HM-

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain