#3225: Kalmar Biograf-Teater

Biograf-Teater

 

 

 

Kalmar

I Larmtnrget. E

W

.é Programà

Tisdag cl. 12 juni t. o. m. Måndag d. 181uni:

[O

LT!

Beakta attischerna, hvilka i korthet angifva bildernas innehåll!

Amerikalif.

Vattértforsar.

Lefvande blommor.

En detektivs resa rundt jordan.

Honnör för fancma.

Harmonierancle P i a n o m u s i k
trakteras til-l bilderna.

Förevisningar gifvas:

hvarje helgfri dag kl. 1, 8,30 och lo e.m.

 

 

 

A

 

 

?)

sön- o. helgdag kl. 3, 1, 8,340 och lo e.m.

Jny! program hvarje .fis-dag.

Å

 

 

i

 

 

 

Kalmar 1906. Tidningen Kalmars Aktiebolags Boktnyefkelli.
D

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain