#3221: Kalmar Biograf-Teater

Kalmar
Biograf-Teater

= Larmtorget. =

Två minuters väg från järnvägsstationen.

lå

AX.. Programlå

Måndag d. .27 Aug. t. o. m. Fredag cl. 3n Aug.:

 

1. farliga bergbesfigningar i .771-
perna.

2. På jakf effer eff feszlamenfe.

3. Jfr-afs- aufomobilfàflingar i Paris.

4. jwannen med def åffonde sinnef.

5. Korsikanslr ära.

6. gäszfrihefens belöning.

W Nytt program hvarje måndag. m

Harmonierancle Pia n o m u s i k
trakteras till bilderna.

Beakta afiisshema, hvilka i korthel angifva hildernas innehåll!

Förevisningar gifvas
(då ej andra teater-föreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 och 9 em.
sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 em.

 

 

 

 

 

 

X

 

X Å

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar 1906. Tidningen Kalmars Aktiebolags .Boktryc-.kerLX

n

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain