#3218: Kalmar Biograf-Teater

f Kalmar Biograf-Teater.

Larmtorget.

Två minuters väg från järnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då ej andra teaterföreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6, 7, 8 och 9 e.rn.
sön- o. helgdag kl. 3, 4, 6, 7, 8, och 9 e.m.

 

 

 

 

    

 

 

A Programà

måndag den 15 oktober till och med söndag
den zl oktober:

1. I häxans håla.

Sagobild. Konstnärligt kolorerad.

2. Fricistöraren.

Uti en plantering hafva en del personer slagit sig ned på dar
beiintliga soffor, dels för att njuta en stunds hvila, dels ock för att
studera, tidningarne. En sämre kladd karl, som ar full af elakhet
och drif-lusta generar på allehanda satt ofvannarnnda personer, tills
han uppnått sin afsikti att få dern samtliga från platsen, så att han
kan göra det bekvämt för sig själf.

3. Orangutangen. (Kemiskt)

4. Kyrkor-ingarens dotter. Målande skildring ur
Zifvet.

a. Den gamle i tomrummet. j. Orättvist misstänkt.

b. Ringarens dotter. Afskedet. k. En olycklig moder.

c." Karleksbrefvet. Mötet. l. Hittebarnet.

d. En utfard på. sjön. m. (Tio år senare.) Den ganlles
e. Nya vänner. tröst.

f Lång väntan. n. En allmosa.

g. Spelarne. o. På lekplatsen.

h. En sorglig lott. p. Försoningen.

1

Drama i tomrummet.
5. Bildhuggarens dröm. Télltalande framställning.
6. Icke efterföljansvärdt. Reflektioner för en Och hvar.

Biljettpris:

Lasta raden 50 öre, Parkett 35 öre, 2zdra raden 25 öre. I

Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 21dra raden 15 öre.

A11 skolungdom äger tillträde till lzsta raden och Parkett enligt de
lägre biljettprisenl

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktiyekeri.

A

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain