#3215: Kalmar Biograf-Teater

Kalmar Biograf-Teater.

Larmtorget. -

Två minuters väg från järnvägsstationen.
Förevisningar gifvas
(då e] andra teaterföreställningar särskildt annonseras)
hvarje helgfri dag kl. 6,15, 7,15, 8,15 och 9,15 e.m.
sön- och helgdag kl. 3,15, 4,15, 6,15, 7,15 8,15
och 9,15 e.m.

 

 

 

  
  
 
 

 
  
 
 

 

 

.é Programrå

tisdag den 4 dec. t. o. m. fredag den 7 dec.:

1. Apelsinskörd. (Naturbild)
Mycket intressant.

2. Tag" fast Uni-Ven. (Humoristiskt)
Denna framställning har alltid väckt publikens för-
tjiisning.

3. En färd på. Rheniioden. (Natal-bild.)
Utoinordentligt vackert.
4. En afresa. till sommarnöjet. (Hamoristiskt)

5. De olympiska. spelen i Athen.

Ha ej kunnat förevisa denna bild tidigare, på grand
af de àfå kopior, som tagits och. den lifliga efterfrågan, denna
ftlin r "nt. - Är något, som intresserar hela vårt svenska folk.

e. I "enormt-väder. (Mycket komiskt.)

Programförändring Tisdag och Lördag.

Biljeltplr-is:

lzsta raden 50 öre, Parketlt 35 öre, 2:dra raden 25 öre.

Barn: lzsta raden 35 öre, Parkett 25 öre, 2zdra raden 15 öre.

All skolungdom äger tillträde till 1:5139. raden och Parkett enligt de
lägre biljettprisenl

M-H-m-

Kalmar 1906. Tidn. Kalmars Aktimolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmar Biograf-Teater
Printed year:
1906
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain