#3208: Stora Biografteatern

. .Ä..Ä.mv mm, va-l

" V

1?


I

-g-l-...no-...a-g-g..

 

.I

 

 t o r  ä! 

 
 

(Storgatan 40. Mittemot Göteborgsbanken.)

o
o U.,

FORESTALLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar i
2 billighetsföreställningar kl.
3 0. 4 e.n1. m. särskilt program

I
...............au-...af

 

.N

WIIÄWXVEXN 4 i IWWOÅWXÅw

.fn

axx, n

2

"rf

v

:XulRIN-IIUNWQÄNMN

vi?

år
5

3

 

 
  

4

I re neapolitanske målaren. Hon har en rival i prinsessan av

5

åh A  " 

W PROGRAM

 

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

...1. ...among-0.00...
.gu-...ul-lnouo-...ni

 

fr. o. m. Måndagen den 10 t. o. m. Onsdagen den 12 Okt.

 

O

1 ers finns oc ven sens somras ilygningnr över lt ngar sgir e.

 

Film tagen för Firman Pathe Fréres Filial, Stockholm.
Stockholm 1910.

Aviatikern Nervös ankomst d. 25. 9.
Aviatikern Svendsens ankomst d. 27. 9.
På Hygfältet.

Prins Eugen och Baron Cederström.

Baron Cederströms start med aeroplanet Blériot.
Herr Svendsens start med aeroplanet Voisin.

v Aeroplanen uppe i luften.

Herr Svendsens nedstigande.

Alltför mycket älskad.

Komisk seen av Max Linder.

En da , då Max befinner sig totalt utan pengar på fickan,
får han händelsevis syn på. en annons,ivilken en ung ameri-
kansk miljonärska förklarar sig vilja gifta sig med en ung di-
stinguerad man. -

Uppfylld av nytt hopp, beger sig Max till den uppgivna
adressen, där han finner en oavbruten ström av mer eller min-
dre sluskiga friartyper. Lyckligtvis har Max turen att slå. an
på miss Maggi, som föreställer honom för sina tre favorithun-
dar, Baby, Darling och Oldfellow, förstklassiga rasdjur, som på
det utmärktaste satt bevaka sin härskarinna. Max, som just
inte är någon hjälte, gör min av att vilja draga sig tillbaka
vid åsynen av hundarnes förskräckliga huggtänder. Men miss
Maggi kvarhåller honom med några älskvärda ord, och efter
att under någon tid hava gjort sin uppvaktning -icke allde-
les utan inblandning från hundarnes sida - ser äntligen den

Extranummer

 

nnge mannen den stora dagen randas. -

Man har försiktigtvis stängt in Baby, Darling och Old-
fellow. Max, som är i sjunde himlen, skall just till att un-
derteckna kontraktet, då plötsligt hundarne, som slitit sönder
sina koppel, störta in och kasta sig över sin fiende, som vän-
der ryggen åt dem färdig att taga till flykten.

Nu börjas en urkomisk scen, varunder hundarna söka
få. tag i Max. För att undfly deras betar, äntrar denne uppi
en skorsten, Hundarna haka sig fast vid hans hälar, och den
vilda jakten fortsättes på hustaken.

Antligen erkänner sig Max besegrad, kaputilerar och
förbinder si på sitt hedersord, inför de tre äntligen tillfred-
ställda hun arne, att uppgiva alla. planer på deras härskarin-
na.. Denna scen, som är 1 högsta grad skrattretande från bör-
jan till slut, är en ibland Max Linders största triumfer.

lommuni nioninle el i ln o-Kint.

Utför dessa strömmar glida piroger sampauer och på vägarna skrida åkdon långsamt fram förspända med bufflar
eller zebror och här och var ser man också. pittoreska karavaner med elefanter, som på sina ryggar bära ofantliga. bördor.

Salvator Rosas kärlek.

Drama. -

Denna berättelse leder sitt ursprung från Mariannes,
en ung bohemekvinnas kärlek till Salvator Rosa, den ryktba-

Torre och det är på. detta rivalskap, som dramat utvecklar sig,

Dramat när sin kulmen, då. den nu ryktbara skådespe-
lerskan under en föreställning upptäcker Salvator Rosa i en
avantscen med prinsessan av Torre och Marianne, troende
sig övergiven av sin älskare. beslutar att döda sig inför hans

ögon. Dramats hjältinna skall verkligen i den sista akten
ta a in gift och Marianne beslutar här att göra sin sista. roll
til verklighet dricker giftet som hon får dricka och faller
under ett åskdån av applåder.

Salvator Rosa., som dock har märkt att artistens spel
icke var konstlat, skyndar till hennes hjälp, men det är för
sent. Han hinner endast mottaga hennes farväl och sista
suck.

Man väntar mig till frukost. I

Kemisk.

 
 

ytt program
, i "A  -W-

gärstlilassig musik.
varje Måndag, Torsdag och Söndag e. m.k1I 3 & 4.

Halmstad 1910, Earl G. Segerlinds Tryckeri.

 

 

 

Biografteat

ii

 .W-n

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain