#3207: Stora Biografteatern

Stora B

-l-InQ-l-o-I-ououono..

 

FORESTALLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar
2 blllighetsföreställnilgar kl.
3 o. 4 e.m. m. särskilt program

Nå
V

I.
...n-....................o

 

2

3

4

 

,.

I .X-LK--W-Wwfw wfwfy--an

PROGRAM

 

 

:N E N T lt E:

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats

35 öre, 3:dje plats 25 öre.

Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna

25 och 10 öre på alla platser. i

...Q ...g-...ul-Q-l-gw.
n

o
o

...magnesium-...gagn

 

fr. o. m. Torsdagen den 13 t. o. m. Söndagen den 16 Okt.

 

 

I V Ryssland.

På Volga, Europas största flod.

Violga, Europas längsta flod, som på, varar-na har ännu
starkare tillflöde än annars, erbjuder oss har bilden av den
ytterligt livliga sjöfarten under sommaren.

 

 

Naturbild-

På dess stränder se vi persiska sjåare, villkas pittores-
ka silhuetter avteckna sig mot floden.

Husbonderätten.

DRAMA.

Följande drama har sitt upphov ien gammal sedvänja,
enligt vilken länsherren, då ett ungt par gifte sig på hans gods,
ägde rätt att tillbringa. den första natten hos den nygifta.

Som reven av Mulhausen avstått från sin rätt till den
verklige ma ens, Hans Holbeckes favör, uppstår hos grevens
son planen att göra fadrens rätt till sin och hank låter enle-
vera den unga bruden. i

Upprörd och förtvivlad beger sig hans till sin länsherre,

som genast låter efterspana den brottslige. Snart lyckas man
också upptäcka hans ömställe i en jaktpaviljong, vars dör-
rar man bryter upp. t störtar den unga bruden med van-
sinnigt stirrande ögon och med håret i oordning, i handen
håller hon en yxa. Vad grevens son beträffar så, finner man

honom i paviljogens inre.

Undkom .med blotta förskräckelsen.

Kemisk.

En ung man, Arthur Lacreme, är gift med en förtjus-
ande ung flicka, Alice Beanvisage och deras förbund skulle
vara en evig smekmånad om icke harmonien stördes av en
grälsjuk och stridslysten svärmor. Till sist förbjöd mågen,
utom sig av harm, svärföräldrarna att visa sig i hans hus.
En månad gick till ända och herr och frn Beauvisage plåga-
de av att ej mer få. träffa sin kära. dotter, våga sig på ett
besök i all hemlighet under den äkta mannens frånvaro. Men
denne kommer oväntat hem och svärföräldrarna ge sig på.

 

flykten, dock icke utan att glömma hatt och käpp på möb-
lerna.

Vid denna syn råkar den olycklige Lacreme upprörd
och i tanke, att han är bedragen i en häftig vrede, då. plöts-
ligt svärmor uppträder, föraktfullt, nedlåtande, sträng som
rättvisan och svärfar ödmjuk och darrande.

Lacreme, lugnad och befriad från sin fruktan, räcker
hjirtligt handen åt sina motståndare och omfamnar till och
med sin svärmor.

 

kmwvbmmwmwä
Gelshan.

Drama. Japansk pantomim.
Tolkad av aktörerna Udagawa och, Kawamoura från Kejserliga teatern i Tokio.

Handlingen försiggår iett thehus i Tokio. En gäst
närmar sig en grupp av geishor, och sedan han bjudit en av
dem på. en koppsakébrännvin, försöker han på ett brutalt sätt
att omfamna henne. En ung Samuraj lreser sig upp och tar
livligt arti för geishau. En häftig ordvltxling uppstår nu
mellan e båda männen. varpå följer en duell. Efter en hård-
nackad strid lyckas Samurajen avväpna sin motståndare, som
lovar att hämmas
Emellertid har geishans beskyddare blivit kär i

henne.

Ri adin r kär
Den här gången är Rigadiighåärisör och över öronen
förälskad i en balettstjärna. Nar han en afton kommer för
att frisera den sköna, ser han hur hon får brev från en rik
beundrare, som ber att få. göra henne ett besök på. aftonen.
Nar så. den sköna en stund senare går ut, stannar Rigadin,
föl-kläder sig till dam och mottager i denna. skepnad den rike

beundraren. Dennes känslor avsvalna mer och mer, och när
balettstjarnan Rigadin lägger upp sina långa fötterihans knä,

    
 

 

 

v

I nästa. tablå. återfinna vi honom i den unga flickans trädgård:
han kommer för att tillstå för henne sin kärlek, men får ett
budskap, som tvingar honom att plötsligt avlägsna ig. Knap-
past utkommen,. faller han i ett bakhåll offer för sin fiendes
hämndlust. Dödligt sårad har han ännu kraft nog att släpa.
sig till sin älskades trädgård, där han dör vid hennes fötter.
Anblicken härav griper till den grad den stackars geishan
att hon inom kort följer sin riddare i döden.

 
     
   

l ll y
balettstj arna.
tycker han det går al tför långt och tager till reträtten.
en stund kommer den sköna hem, och det dröjer inte länge,
förrän ett stort paket överlämnas till henne jämte ett brev

från den rike f. d. beundraren, vari denne säger henne förvål
och ber att få. till henne överlämna medföljande present. Pa-

Om

ketet belinues innehålla ett par kollosalt stora skeden, vid
vilkas åsyn den unga damen är nära att svimma.

En mycket munter och roande bild.

äärstlilassig mixer-Ii.

Nytt program .varje Måndag, orsdag ochtSöndag e. m. kl. 3 &

AAAAAAAAAYK 

4.

Y i Ä A W-YWW"WW"YIA

 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

.YY

liseaier

(Storgatan 40. Mitt emot Göteborgsbanken.)

 

    

ewa!

"(v

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain