#3202: Stora Biografteatern

M

ti,

Y AIM

.e w
- m.

V v
"Anm-Am v

 

 

i" FönnsTÄLLNINeAn -

...vg-Q-o-...g-.I-...gu

 

I. .1,

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar
2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 e.m.

 

. "c
f -I-l-I-o-a-n-n-n-o-.O

j m

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

NÅÅÅ l"

 

wå-:ååååa E N T n n; 

PROGRÅM

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 är 35, 25 o. 15 ö.
vBillighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

.o-...qn-g-l-I-v-I

 

-0-0 -Iun-o-c-m-num-O

fr. o. m. Fredagen den 4 t. o. m. Söndagen den 6 Nov.
---0

 

 

Lissabon.

VIntresant Naturbild.

 

 
 

eller

M Musikens makt. ff Amerikansk Kenstiilin.

mycket spännande och gripande serie.
lngenstädes gömmes så mycket ohyggligheter, så. myc-

En ilykt från fängelset.

ket menskligt elände och så mycket förtvivlan, som inom
fängelsets murar. Vad tänka de på, alla dessa varelser, som
gå. runt här på. vår bild likt vilda djur i sin bur, tvungna till
arbete, med uppsyningsmännens piskor över sig? De tänka
på. flykt endast på. Hykt.

Om en av dem vet man besked, fången N20 796, Upp-
syningsmännen känner honom till punkt och pricka. I flera
är har de haft honom hos sig. De vet att alla försök att på-
verka honom, att väcka hans bättre känslor eller ånger, äro
fruktlösa. Han lurar endast på. tillfälle att fly, icke för själ-
va friheten, men för hämdens skull. Gammal förbrytare är
han, och endast en av de många dommare, som i hans unga.
år haft med honom att göra, har fått bukt med honom och
kunnat avtvinga honom en bekännelse. Och mot denne man,
vars fyndighet skaffade honom inom fängelsets murar, för
många år sedan, mot honom har fångens hat vändt sig.

En natt flyr han. Det har lyckats honom att spränga
dörren till sellen, och att komma utanför fängelsets mur.

Hans flykt uppdagas genast, uppsyningsmännen äro i
hälarna på honom, hela kopplet släppes löst efter honom, men
ändå när han sin dödsfiendes hus. Han smyger sig in i dom-

 

arens arbetsrum, och innan ens dominaren får tid att ropa på.
hjälp, har han bundit honom och stoppat en kavle i munnen
på. honom. Halft vansinnig av fröjd över dommarens döds-
ångest, står han böjd över honom, med sin kniv lyftad till
den dödande stöten. Då just som han har skrikit den sista
förbannelsen, som förväl, i dommarens öra, ljuda sköna pia-
notoner från rummet bredvid. Och o under, den gamle för-
härdade förbrytaren, som icke rörts av något, varken av pry-
gel, svält, ensamsäll eller något annat han står nu som för-
stenad, förtrollad under tonernas milda klang. Dommarens
dottor det är nämligen hon som sitter vid pianot, spelar vi-
dare utan en aning om att hennes musik frälsar hennes fader
från en säker död. Tonernas vågor strömmar in i fångens
hjärta, väcker alla hans goda barndomsminnen, och räddar
honom från denna förbrytelse, mordet på sin dommare.

Kniven faller ur hans hand, han löser sitt offer, tager
kavlen ur hans mun och överlämnar sig sedan frivilligt åt
uppsyningsmännen som förer honom tillbaka till fängelset.
Innan han bortföres får han sin önskan uppfylld, nemligen att
få se den unga Hickan, som utan att hon viste det väckte
hans samvete och räddade sin faders liv.

Det har återigen lyckats oss att skaffa en av dessa Amerikanska konsttilmertsom såväl genom sina intre-

santa och spännande motiv som genom sin välspelning är av publiken så omtyckta.

hålla åskådarnas närver i spänning under hela tiden.

Denna händelse utspelas i vilda Västern, och är intre-
sant och spännande från början till slut. Pedro och Marna
dansar tillsammans men bliver utan vidare skillda från var-
andra av Jakues. Pedro slår till Jakues och lemnar sedan
salen. Då Jakues vaknar ur sin svimning går han också. ut
ur salen följd av Marna.

De gömma sig bak en gärdesgård, och då Pedro går
förbi skjuter ITakues efter honom och sårar honom.

En indianilicka kommer Pedro till hjelp och förer hon-
om till en sjö, där hon badar hans sår och giver honom nå-
got att dricka, sedan rider hon bort för att hämta Vhisky för att
därmed väcka honom ur hans bedövning, hon kommer till en
krog, där Jakues och Marna uppehåller sig, de igenkänner

Denna bild kommer att

Den heter

Kifle n nr elle eller url llie n ie erie.

straxs Pedros häst och följer efter indianilickan.

Hon kommer tillbaka till Pedro, och det lyckas att väc-
ka honom. Jakues smyger sig framtill henne, släpar henne
bort och hänger henne i ett träd över sjön, varefter han går
tillbaka för att göra slut å. Pedro. Det lyckas emellertid
indianiiickan att bliva fri, Eon skyndar tillbaka till Pedro, och
i förening binder de nu Jakues och Marna och låter dem lig-
ga.. Sedan går de iniskogen, lycklig över varandra och över
deras räddning.

På samma gång som man med spänt intresse måste följa
varje särskild detalj i denna överdädigt storslagna serie, får
ögat njuta av de härligaste natursenerier.

Poliskonstapelns dröm.

Välkomna och se, vad en polishjarna kan fantisera ihop. j
Här får man ett riktigt godt skratt.

ååxestlglaseig 
Nytt program varje Må

Halmstad 1910., Car] G. Segerlinds

 
 

  

 
  

 

Wannas"kk.

 

   

6

 

 
 

 

A

Tryckeri.


A

 

A. six-:gm f. s m AMX.

i nn-aåniåile.

 

-WN-ywa-vy-W
får.. A A A..

A

 

we

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain