#3193: Stora Biografteatern

Im...N

 

 

 

Storgatan 40. (Hus

 FORESTALLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9,15 e. m. Sön 85 helgdagar

2 billighetsförestallningar
kl. 3 o. 4 e.m.

,.g.....-...ngn-............-....-....up-...nunnan...l-...-

o-I-u-Q-.-.-..........
l ........-........-..-.-.. 0

et intill Spritbolaget.)

 

 sååå-ägda  E N r R E: 

PROGRAM

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre.
Barn under 12 är 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

fr. o. rn. Måndagen den 28 Nov. t. o. m. Torsdagen den 1 Dec.
. .go-

 

jIZchei

gm

 

2

En av världens största

Något av det mast fulländade och konstnärliga som
ännu är framstäldt på Kinematografens område.

Alla redan namnet på denne framstående diktare, som
under barnaåren hette Jean Bahtiste Populin är tillräckligt
att skaffa denna Ibildserie stor uppmärksamhet.

Vi ser den unge diktaren, då han ien stor tapetserare-
Verkstad sätter sina. koleger iglad förvåning över sina första
diktningsförsök, men hans mästare uppträder enärgiskt mot
honom, och förbjuder honom att begagna sin tid på onyttigt
Vis. Hans kärlek tlll konsten går dock framför allt, och knap-
past har mästaren vändt honom r ggen, dörren han åter sys-
selsätter sig 1med att dikta. En ag blevv den unge diktarens
tallanger uppdagade av den berömde italienske skådes elaren
Scaramanche och han beslutade att göra något för onom,
han bad den unge mannen att gå till Kaffe Perli på aftonen,
där Paris konstnärer brukade vara samlade och på detta stäl-
le erövrade han sin första triumf, Han antog nu namnet
Moliere och blev snart publikens gunstling.

v u börjar för honom ett vexlande liv, ena dagen var

för?

 

 

 

mm

O. x .I

KFF

e

År 1807 sände den seger-rike Napoleon general
Junot till Portugal, för att tvinga även detta land till
underkastelse. Det är från detta Gurillakrig som he-
la det portngiska folket förde mot inkräcktarna, det-
ta drama är hämtat -. En fint tecknad och vackert
omtalad historiafom en ung kvinna, knappast mer än barn

g

 

 

llordilolienslåo Insjöcrj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Forraderskanp

I döden för sin kärlek.
Ett kärleksdrama från Iranska Arméns infall i Portugal 1807.

intressant. = I
mår-...tät

 

 

 

 (1622-1673)

diktare och skådespelare.

I han uppe på lyckans höjder, andra dagen nere iolyckans da-
lar. Till slut blev han kallad till Ludvig den XIV des hof, där
hans konst triumferar, trots intriger från hovmannens sida.
Kungen bjuder honom till taffel, och bevisar honom den sto-
ra äran att sjalv betjäna honom, då han anser sitt hovfolk ej
Värdiga därtill. Men snart börjar åter olyckans dagar, hans
fru tycker om en annan och övergiver honom. Moliere kan
icke övervinna detta slag. Sorgen övervaldigar den bekla-
gansvärde, och då han den 17 Februari 1673 spelar isitt nya
stycke den inbilske sjuke får han ett slaganfall. Den nu rå-
dande förtvivlan, såval i Teatern som på scenen år glans-
punkten i denna härliga bild. Man bringar den dödssjuke
till sitt hem, hans trotjänarinna är alldeles föl-krossad, och
snart utandas den store konstnären sin sista sucki tvåJ sjuk-
sköterskors armar. En härlig Apotheos föreställande kon-
stens barn, smyokande diktarens byst med palmer och cypress-

, grenar utgör slutet på denna bildserie, som överallt där man
sätter värde på naturligt spel bliver emottagen med stor och
berättigad uppmärksamhet.

tft-tl-iä-ää
Åm-

 

 

 

 

 

 

 

 

ller

ännu, som för en plötslig och allbehärskande kärlek,
glömde vad hon var skylldig sitt fädernesland och fräl-
ste den man (en fransk officer) hon älskade från döden
och därigenom beseglade dödsdomen över sig sjelv sin
fader och sina närmaste. Välkomna och se denna på.
spännande äventyr så rika bild.

 

 

 

En dammslukare.

Dä. Herr Simperlich försökte fly för dammbacillerna.
Mycket skrattretande. i

gåirsslålassig metal;

 

I -... 4 V W 1 4 1 y ,
.   

 

,.g.-..................v-...gMag......n......--.-...-n-o.-...---o-

 

Noux-mean M fwlxeef-W W-
AAäNAAJ-Åffrn).

 

,.-...,.,1.,.....:.,,  i, H
rr af tr f

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain