#3190_1: Stora Biografteatern_1

Ä.. 

i sneakers;

   

   

(Storgatan 40. Mitt emot Göteborgsbanken.)

.f- EÖRESTÄLLNINGAR 3:.- l: å å :N i =  E N T R E:

oavbrutet från kl. 6,80 e; m. l:sta plats 50 öre, 2:dra plats

Sista föreställningen börjar 35 öre, 3zdje plats 25 öre.

kl. 9,15 e. m. ÅSön & helgdagar Barn under 12 år 35, 25 0.15 ö.

fr; o. m. Torsdagen den 29 Sept. t. o. m. Söndagen den 2 Okt.
Q...-

 I Franska minimalt seder ell bruk i Sannas.

   

 

 

-u-luo-n-IHI-o-o-. O
o
I.n.o-.u.-.n.-.I.Il.ln.

 

 

 

 

3 o. 4 e.m. m. särskilt program 25 ooh 10 öre på alla platser.
En ovanligt intressant naturbild.

2 Extranummer

Ja! Vad det blir får var och en veta som kommer.

.3 I Landsortsfrämmande.

Hejdlöst komiskt.

A
v

 

 

0
0
0

A
v

0
0
I 0

4 Nytt! Säsongens succesnummer. N tt!

Wålng . 1

Stort militär-skådespel av Beyerlein översättning av Remon.

v

0 Bestående av 30,000 fotografier. 0
0 sKÅDEsPsLARE: x 1 q " m 0
Herr Karlmos . . . . . . . . . . Wolkart.
Herr Winsent . . . . . . . . . . Greve von Lauffen.
Herr Manleaux . . . . . . . . . . Helbig

Fru Mellot . . . . . . . . . . . Klara Wolkart.

Beskrivning, se and-ra sidan. H f

 

 

A A

Lumpsamlarens bröllop

 

 

 

 

Kemisk.
5 Farfonillard och Espérance Foincoupé båda tillhör-nde man ha en liten frukost vid stranden och för att giva den
lumpkrokens nobless, träffas dagligen på sina morgon rome- lilla festen en riktigt lantlig prägel, placerar man sig på. en
nader. Deras idyll blomstrade bredvid den doftande - orgen pontonbrygga vid Seinen. Å =
vid dagens första gryning, och en dag, under det den sköna Olyckligtvis lossa-r en arg skämtare på förtöjningarna 
avskalade ett kålhuvud - förklarar hennes beundrare henne så. att bryggan driver ut 1mitt ipå floden oeh Åslunker. f 2
försiktigt, häftigare, passionerat sin kärlek, och anhåller om Man räddar sig så fort man kan och gudskelov7 sedan y

hennes hand. Föräldrarna samtycka till denna fördelaktiga alla familjemedlemmarna fiskets upp och friska och sunda,
förening och brölloppet skall äga rum. Efter vigselakten skall avslutas under gemensam glädje den glada dagens program.

förstklassig ueilå.

am varje Måndag, Torsdag och Söndag e. m. kl. 3 &4. ä

 

Nytt progr

exe:

         

i Hmmm 1910, carl G. segernnds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern_1
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages