#3189:

STC) RAN S
Billighetsförestållningar
Söndagen den 9 Oktf kl. 3 och 4 e. m.

Entre: Äldre-25 öre, Barn 10 öre. i i
- --o-,

PROGRAM i i

 

 

 

 

 

1. n .
e

    
 
 

å x i tälaej 0
Qväd  kOIIlIIlG-II anvisas, 

     

. utan skall det fÖIWIHa é

som kommer., bliva en f
i: g överraskning.

=mreamrm varm xcracmmw-nmmeawxwaax xrcm

I
.

Välkomna.  1 -

 

1910, Gal-1 stqgàrfinas Tryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain