#3188: Stora Biografteatern

Efter mycket besvär och stora omkostnader

K F det

ii dag-Lördag-foch imorgon Söndag.

svoms   Licenses-ensam

STORGATAN 40, (HUSET lNTlLL SFRITBOLAGET.)

   

Osslsssssssss ssls :Sssssssss f ssl i Istsssslsrssls Ilyssissss ssss Issssssslsssssss sisss sssss 2 ssssr ssss llelssNUslMlils.

Denna. storslagna serie bör intressera var och en, även dem1 som ej annars tycker 1om Biograf. Folk fran alla
- 1  .delar av landet strömmade till Stockholm för att övervara Flygtåvlingarna.

PåJ STORAN kan man få. se dem lika bra som i verkligheten.

BILDSERIENS INNEHÅLL:
Aviatikern Nevös ankomst. Aviatikern Svendsens ankomst. På flygfältet. Prins Eugen och Baron Cederström. Baron Cederströms
start med aeroplanet Blériot- Svendsens-f start1 med aeroplanet Voisin. Aeroplanen uppe i luften. Nedstigandet.

Det historiska dramat   Tolomei bör var och en se.

OBS.! Över en timmas förevisning. Se vidare programmen.

Må. ingen försumma tillfället.

 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain