#3180: Stora Biografteatern

Å J   ln ö j e 

åt alla deln seln Annandag jul den 26, Tisdag den 27 eeh OnsdagI den .28 Dee. besöker

 då.?l?[=àl5llfääilitl i

--- sToRGATAN 40. ==-

På grund härav har vi anskai- u

lat ett stort extra fint, spännande se bei-(im DRIESPELSWEUOS gelär 11l2 timma. Vi börjar dessa
och intressant Blogralprogram, och en. mst exe I i tre dagar kl. 6 e. m. och uppma-

dessutom musik som alla kommer Dessutom kommer att mmm Som Planoamm" x nar vi den ärade allmänheten attl

I II II I II pagnatör Bert Robert Bexell samt Bert I I
att blrva overfortjusta att hora. Rosander son Yinlinin. 0 komma 1 god trd.

  

 

 

 

0

Det har nämligen lyckats oss att få å;

behålla även under dessa tre dagar vår 0  Program räCker un-

  
 

 
  

 

 

I .1 .MÄN-.W

lnnlnnn inn l llnddllninn ll; lll nl l e. n. denna enn nn ddlnn. Sn vilan pnnnnn.

 

 

Halmstad 1910, Carl Gr. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain