#3178: Stora Biografteatern

. Ärad e I 

 

 

 

 

 

Glöm ej
att det bästa, nyttigaste och trevligaste nöjet
är à 1

Stora BIOGRAFTEATEBN.

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

Bland annat vi visar inämnes särskillt

å Flygtävlingoono i Stockholm å

Ni har i tidningarna läst om Sveriges första
Flygtävling, helt säkert önskar Ni även fä se den.

Besök därför

STYRKEÄ
[ICQQWÄWWETELN

:ty där visas den.
Ingen bör resa från staden förr än de sett dessa storslagna flygningar. I

För att giva alla även dem, som reser hem på e. m. tillfälle att besöka
STORA BIOGRAFTEATERN börjas förevisningarna kl. 1 e. m. och

fortsätta sedan oavbrutet hela dagen, korn när som hälst och Ni få se allt.

S M i arean-am. 11?
1 Flygveekan i Stockholm.

Något som alla böra se.

 

 

 

 

 

 

 

2 Alltför mycket älskad.

Har kan ni få er ett godt skratt.

3 Den lilla Cirkus-artisten.

Spännande Dra-ma.

4 Man väntar mig till frukost.

Kolosalt akrattretande.

   

 

5 Blondins medtlti-lm-e.
Om m" kan låta bli att skratta åt de tokroliga upptåg
som här visas är Ni mer än menniaka. Ä

 

 

Halmstad 1910, Carl G. Segel-IiudsY Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain