#3177: Falkenbergs Biografen

W? Fredagen den 16 dennes

 

 

i  :1:2;
  lograf en  

i sin nyinredda och förstklassiga salong i
Aug. Karlssons Snickerifabriks hus, Sandgatan.

 

Föreställningar tillsvidare varje Fred., Lörd. och Söndag.

Föreställningarna pagar oavbrutet, vardagar fran kl. 6,30 e. m. Sön-
dagar fran kl. 6 e. m. sista föreställningen börjar 9,15 e. m.

Och vagar vi försäkra den ärade allmänheten att vi skola utnyttja
all den rika erfarenhet vi under över 15 ars praktik i saväl in som ut-
landet vunnit.

Som vi hava affärsiörbindelser med alla Europas största leildia-x

briker, kunna vi garantera att. alltid visa glida,V intressanta, trevlig a
och värdefulla bilder.

:I

 

 

Numera har man icke som förr många och korta bilder utan få och långa, och detta
gör att förevisningarna bliva mera värdefulla.

Och skola vi göra allt vad vi kunna för att

Falkenbergs Biografen

skall bliva en plats.,V som alla unga och gamla gärna och med nöje vilja besöka.

I förhoppning om den ärade allmänhetens besök och bevàgenhet
tecknar vi med utmärkt högaktning

A. Sellergren. i

 

X .Halmstad 1910, carl G. segernnäà Trysil-53.

Information

Title:
Falkenbergs Biografen
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain