#3173: Stora Biografteatern

I söndags kl. 3- & 4 ie. m.

Besöktes STORAN av omkring

500 personer

och alla sade med en man att den genomkomtska bilden

i (ä När Lundström fästar 

fvar det måst skrattretande mmmner, som lvisats t Halmstad denna säsong.

sas som ewtranfammer Mdnd. Tisd. och Onsd.
Alla älskare av ett ( gottL skratt- böra däWör under dessa dagar

Pd grund härav komma1 den att fvt

besöka

Stora Biografteatem.

OBS.! Programmet består av ej mindre än 7 välvalda. och finfina. bilder.
Alla soml lvàlfrdeaf-afr god nutstlc, som JfpassavI till bilderna t alla dess olika hand-
lingar, kan äwen 1" detta fall bli tfillfredställda på ST ORAN.

Se Vidare Programen.

Halmstad 1910, (im-1 G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain