#3166: Stora Biografteatern

14-9110

uses-.faim

 

 

6

I
I
I
t
c
x
o
r
n
o
I
x
0
l
0
s
u
I
o

 

storgatan 4.0.l (Huset man spritbolaget.)

 

FORESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. rn. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 e.m.

..............-g........ I

 

5

Detta programl räcker över en timma. äeseggzgåågg mugg; .

 hå å "l
= Wååäfa r-

PBOGRÅM i!

 

I
s
0

E N T R E:

1:sta plats 50 öre, 2:r1ra plats

35 öre, 3zdje plats 25 öre.

Barn under 12 år 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna

25 och 10 öre på alla platser.

-le -nql-.a-ugf-...mm

 

fr. o. m. Måndagen den 19 t. o. m. Torsdagen den 22 Dec.

För att bereda våra ärade besökare och gvrmare ett extra

40.

rrele, bar Vi

engagerat den kande Dragspelsvirtuosen

Herr Ernst " Bexell

förste pristagare!! l flera Dragspelslavllrlgar.

 

 

4

 

 

 

 

Bar

 

Öragspe" s

 

 

Salermobukten

Hänföranäe vacker naturbild.

 

 

firaispelsl f tar

 

 

 

 

 

 

det röda ljuset eller Spienen Ifran Tokio.

Spännande drama från Rysk- Japanska kriget.

Mr. Jackson kallar sig Amerikanare, men i varklighe-
ten tillhör han den här av fadernsslandslösa existenser, som
fostra de internationale agenterna, som de kallar sig, spion är
annars det namn, som bäst karaktiserar deras varksamhet.

Det ar kort före utbrottet av det Rysk-Japanska kriget
och Mr. Jackson har fotograferat de viktigaste Japanska fast-
ningsvärken. Han har, klädd som kines lyckats nppsnappa
nyheter. Men tiden är kostbar, ingen vet vilken dag kriget
kan utbryta. Så fort som möjligt och utan att framkalla plå-
tarna reser han till Petersburg, och besöker general Maturoff,
utan omsvep sager han sitt ärende och nämner sitt pris, och
som plåtarna för ryssarna äro värdefulla, skall kan dagen ef-
ter komma med dem, och då få. betalning, men han måste
sjelv framkalla dem, har tror de sig säkra. Ingen av dem
anar, att deras förhandlingar övervares av japanske attachen,
kapten Hiroso, som gått in i rummet för att läsa en depech,
som han pr kurir fått från sitt land, som befaller honom att
hava ögonen på. amerikanarna som misstankes. Kaptenen har
nu kommit i en svar knipa, han älskar nämligen generalens
dotter Vera. Allt viker dock nu för tanken på att kunna
överrumpla skurken som vill förråda hans fädernesland, han
följer efter Jacksson för att se var han bor.

Nästa afton begiver Jacksson sig till generalen, han

 

 

ser icke att han "ar forföljd, och då. kaptenen i parken spring-
er på. honom, ser det ut som om han skulle duka under, dock
blott en sekund, och Jacksson sliter sig lös samt skjuter ner
japanen. Vera har från en balkong hört skottet, oroligt spej-
ar hon ut i mörkret då. hon får syn på sin älskade, hon hjäl-
per honom in utan att förstå vad som har skett. Ett ögon-
kanner sig kaptenen matt och förbi, då höres steg utanför,
nu skall han handla, hans drag bliva hårda och kalla, ener-
gien spänner varje muskel i honom, hans patriotism kommer
honom att glömma allt, han minnes plott ett, plikten mot fa-
derneslandet, och han drager den radda flickan med sig ge-
nom en hemlig dörr. Nu kommer generalen och Jacksson in,
och framkallandet begynnar, de laro sa upptagna, att de icke
märker kaptenen, då han närmar sig tager plåtarna och för-
svinner. Jacksson rasar, men generalen som får syn på. sin
dotter förstår allt. Hon känner sig förrådd och det möte hon
har med kaptenen förklarar intet, hon förstår honom icke.

Vi äro mitt inne i det blodiga krigets faser, Vera söker
tröst för sitt krossade hjärta, genom att som sjuksköterska
hjälpa var hon kan, då, föres en sårad japansk officer till det
lasarett där hon är, det är kaptenen. En blick, och de kän-
na igen varandra, hans ögon lyser, och med Veras armar om
halsen dör han med ett leende på, sina läppar.

 

 

 

Trama.

 

.ståtar

 

 

little ir inn tt! r eller När järn Ästrl nt.

En hel del ungdomar av båda könen, äro ute och förlustar
sig, men de kunna icke kanna sig så. fria som de önskade, då de
äro stängt bevakade av en gammal professor, och en gammal

Ett av Amerikas största, bäs

 

 

8 Itt n! Här

 

 

Öragipelslåtar

 

lärarinna av den skinntorra guvernants typen. Den som be-
söker STOBAN får se huru gud Amor kommer med i spelet
och hjälper de unga.

ta och skojfriskaste Lustspel.

t till ilyjn 9

 

 

 

 

 

Sal"

 

 

 

 

Kom och se denna skrattretande serie.

få?

 

1  QX .ram  sf"-

N99!!

      

f "K" 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain