#3163: Stora Biografteatern

siorgenan 40. (Huset man spriiboiagei.)

 

 

.MV .Ämfeesv am? ÅÄÄAWMV. (mv .Ä

   
      
   

, i FÖRESTÄLLNINGAR  E N TRE: i
 oavbrutet från kl. 6,30 e. m. lzsta plats 50 öre, 2zdra plats 
å Sista föreställningen börjar 35 öre, 3zdje plats 25 öre.

g in. 9,15 e. m. sön se helgdagar : Bern under 12 ar se, 25 0.15 ö. 
3 2 billighetsföreställningar i g Billighetsföreställningarna 
 kl. 3 0.4 e.m. i 25 och 10 öre på alla platser. 

Torsdag den 29, Fredag den 30 Dec. och Söndag den 1 Jan.
Q .

WW sroue sioeeiirreiireiiu
W siegis med 2,873 besökare.
måna. (isd. och (lnsd.

Detta (om nagot) visar vilken Biograf den ärade allmänheten
tycker bäst om. Aven till detta program har det lyckats oss att
få. behalla de av alla så. omtyckta musikanterna, med den föränd-
ringen att Violinen ersättes med Mandolin och Herr Ernst Bexell
pä mängas begäran, som solonummer, later höra sina härliga Drag-
spelslatar. Kom och hör att det ej var av en slump att han iså.

manga tävlingar erövrat första priset.

En av stadens tidningar, (naturligtvis den tidningen som i redaktionen har en musikkännare) skriver nedanstående:
Konstnjutning.
På Stora biografen är det denna vecka tillfälle för en
var som älskar musi-k att få. höra verkligt god sådan. Herr
Bexell jämte hr Rosander äro verkliga spelmän som med sin
musik kan fä t. o. med den trumpnaste att le. Det är verk-
lig konst som bjudes, varför allmänheten bör beakta tillfället.

s
s
z
:
I
s

 

 

  

 

I 1 Musik
.e 2 Dardanellerna

i I Elegant kolererad naturbild. Sista stora Danska nyhet.
. 3 Musik

4 Den falske greven ene.- Koilertens hemlighet.

Ett modernt förbrytaredrama. Mycket spännande.
OBS! Som vi ej hunnit trycka någon förklaring, gives den muntligt vid föreställningen,

i5 Musik I
:6 Häststölden vid N evadafallen

eller

Överste Westleys dotter

Stort spännande Amerikanskt skådespel, skildrande det fasansfulla livetiAmerikas vildmarker bland fientliga
lndianstammar. Aven till denna bild gives muntlig förklaring.

å 7 Musik
. 8 Som extrannmmer visas den aenomkemiska bilden

. I vKära Svärmor.
i 9 Musik iååanstlgzassig musik.

new awareness efessseirsnfsfesssfafeei se se wwwwsafezwacafwacawf ya: sekreteraren"

i, Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

W å i film?

 

"i" ä Å? så "Yifei" ie W

W

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain