#3162: Stora Biografteatern

Vad sadePube=f

som besökte

u Stora

u i i .1. ...f-Y 
i. -r .  Pl
. -1 den: .. . V, 
i; , 11,4; :Uf-ll; v
- l .i l 4 i I .1:
. r r "n l ff
1.1. 1  I
U , WIN-fy W 1 ll JTI-t..- vvb I, I kr L.-
r  .11,   .fas   ifrlj l.
r H lr. 1 . -I 9:14 Y, v "PPM-.fl . . .-:l,. .l l.

  
   

    
 

 

Torsdagen ooh Fredagen denna veckan?

J O! litt det var de bästa, vackraste ooh mest tilltalande bilder,
som under denna säsongen visats här i staden, särskillt omtyckta voro

En moder eller Dryokmskaens eler.

Ett rörande drama, som visar oss den sanna och npprande moderslrärleken
.samt den härliga och praktiullt kolorerade sagan

Guldlandet. i

Visas även i dag Lörd. och-i morgon Söndag.V

 

 

 

 

Å BillighetsförestäInigarna på. Söndagen kl. 3 a 4 am.
visas hlaml annat den bildserie, som i hela den siviliserane världen räckt
stor uppmärksamhet och stormamle snoes nämligen .

Uppstàndelsen

av Leo Tolstoy.

Se vidare progamen.

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain