#3160: Falkenbergs Bioteater

Falkenbergs Bioteater.

Förevisning af Le rande Bilder.

gifves i

Gymnastiklokalen

Söndagen den 20 Mars kl.

6.15 och 8.15 e. m.

 

 Alla mäste se detta vidunder. 

Endast dessa förestälningar.

 

PROGRAM
5. s

 

1. Vad en pudel duger till.

2

Den förtrollade spegeln.

Österns Barn.

Praktiga naturbilder från bortre Indien, skildrande indiernas hemliv
och faster med deras underliga, rytmiska danser, elefanter som barare och
lastdjur, ormtjusare och apdressyr - allt ägnat att giva åskadaren en
totalbild av dessa uösterns barnsu egendomliga seder och bruk.

 

 

Förfallodagen.

 

 

amhällsolom o. Faderskänsla
en... Straffàngens dotter.

(Verklighetsstudie från ett mänskoliv.)

Den unge skogvaktaren får en dag veta, att hans hustru ar otrogen.
Nar han finner att så. verkligen ar förhållandet, blir han utom sig och
skjuter ned såväl hustrun som rivalen. Innan fängelset öppnar sina por-
tar för honom lämnar han sitt enda barn, en flicka till ett kloster. En gam-
mal prast finner barnet. - Man har ingen aning om, vilka föräldrarna äro,
och flickan växer upp till en vacker ungmö. En dag får hon sitt första fri-
areanbud -- och man besluter reda till bröllopet.

Emellertid har fången -- fadern - utstått sitt straff. Längtan till
det enda barnet blir honom för stark och han begiver sig till klostret för
att spörja. Den gamle prästen talar om för honom allt - han får se sitt
barn, men förbjudes att röja sig för henne. -

Så. randas bröllopsdagen. Bland åskådarna finnavi en traskladd in-

divid, den af samhallet utstötte - som med tårad blick följer den unga
brudens gladjestràlande ansikte. Få. ana, vilka känslor, som röras i dju-
pet av hans själ, faderskanslor, som kuvats av samhällsdomen.

I6. En lustig Kurre med fix idé.
7. Trollkarlen i Benares.

 

Entré: Äldre 50-35 öre, Barn 25 öre.

l
l
l
l

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

 

Halmstad 1910.

l
l

.X

J. B. Mesta Boktryekeri.
I

Information

Title:
Falkenbergs Bioteater
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain