#3158: Falkenbergs Bioteater

Filmvisning a Lellande Bilder  

I gifves i

 

 

Far, tag Mor och-Barnen med dig, och gà pà Biografen!!!

 

 

1. Indiskt i"Oxtàg

(N aturbild.)

2. Kanonexoersis
(N aturbild.)

8. Katastrofen med ryska slag-
skeppet Petropovlask

4. Häxan och fången
(Komiskt.)

5. Kapplöpning mellan engelska
ryttare

6. Hummerfiske
(Mycket komiskt.)

7. Juasförföljslssr i Ryssland.
8. Kärleksdrama (Kärlek och hämnd.)

Mannen förklarar den unga damen sin kärlek, men blir afvisa-d,
hvarför han skjuter henne ooh döljer liket i en halmstaok men uppdagas
af polisen, som i vild jakt sätter efter honom öfver höga murar, genom
skogar och ängar och slutet blifver att han hoppar i sjön för att simma
öfver men äfven här förföljes han af polisen som öfvermannar och häktar
honom.

9. Panorama öfver staden Bar-
oelona med omgifning

10. Snöloollskrig i Skinnegada

 

  

 

 

Entré: Äldre 50 öre, Barn 25 öre.

PROGRAM :

 

 

 

 

 

t" 

 b 11. Handlanash och liggapoikarna I

12. Nar nyarsrakningsln skall bs-
talas!

13. En färd genom Paris
14. Laxfiske i Kanada

(50,000 laxar fångas. på två timmar.)

15. Eine arbeiterabordning

16. Stort socialt drama fr. Frank-
rike (i 6 tablåer).

Medling mellan arbetarnes kommitterade ooh fabriksägaren.
Strejk utbryter.

Arbetarehustrun som fabriksägarens mörderska.

Hustrun häktas ooh föl-es inför domstol.

Frikänd genom jury.

Arbete och kapital samt dess framtid.

17. En drunknads räddning och
behandling "

18. Dis Bsidsn Wasshvsiolsr

19.Den förhäxade soldaten eller
krigaren V

20. Flaggkonstruktören

 

 

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

 

Halmstad 1910, J. B. Meijels Boktryekeri

Information

Title:
Falkenbergs Bioteater
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain