#3157: Falkenbergs Bioteater

lf
, .
ll

I

    

Förevisninga Lefnn

gifves i

1- templarlokalen
FYRIDHEMSBERG

Torsdagen den 24 Mars kl. 7.30 e. m.

Nytt! Alla maste se detta vidunder. Nytt!

Endast dessa föreställningar.

 

   

PROGRAM .-

1. Vad en pudel duger till. 5. Samhällsdom 0. Faderskänsla
ene.- Straffàngens dotter.

(Verklighetsstuolie från ett mänskoliv.)

2ll    Den unge skogvaktaren får en dag veta, att hans hustru är otrogen.

Nar han finner att så verkligen ar förhållandet, blir han utom sig och
skjuter ned såväl hustrun som rivalen. Innan fängelset öppnar sina por-
tar för honom lämnar han sitt enda barn, en flicka till ett kloster. En gam-

 

 

mal präst finner barnet. - Man har ingen aning om, vilka föraldrarne äro,
-- och flickan växer upp till en vacker ungrnö. En dag får hon sitt första fri-
3 OS  areanbud - och man besluter reda till bröllopet.
l l

Emellertid har fången -v fadern - utstàtt sitt straff. Längtan till
det enda barnet blir honom för stark och han begiver sig till klostret för
att spörja. Den gamle prästen talar om för honom allt - han får se sitt

Praktiga naturbilder från bortre Indien, skildrande indiernas hemliv bam, men förbjudes att röja Sig för henne, ..
och faster med deras underliga, rytmiska danser, elefanter som barare och Så randas bröuopsdagen, Hand åskådama finna Vi en trasklädd in.
lastdiqr, Ormtiusare Och apdressyr - alltägnat att giva äskädaren en divid, den af samhallet uten-nte - som med tärad blick följer den unga
tOtalblld aV dessa "ÖStGlTlS barns" egendomllga Seder Och bruk- brudens gladjestrålande ansikte. Få ana, vilka känslor, som röras i dju-

pet av hans själ, faderskanslor, som kuvats av samhallsdomen.
6. En lustig Kurre med fix idé.
4- Forfallodagem f 7. Trollkarlen i Benares.

 

 

 

 

Vi, V

 

Entré! Alllre 50-40 ÖFG, Barn 25 Öre. Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

 

Halmstad 1910. J. B. Meijels Boktryekeri.

Information

Title:
Falkenbergs Bioteater
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain