#3153: Falkenbergs Bioteater

Falkenb

 

" g S I I i  

 

Filmvisning! ai Leiiande Bi der.

gifves- i

f. d. I

Tingshus

Måndagen den 28ä Mars (Annandag Påsk) kl. 7.30 e. m.

 

 

Nytt! Ana maste se detta vidunder. Nytt!

Endast dessa föreställningar.

 

 

1. Vaol en pudel duger till.
2. Den förtrollade spegeln.

3. Österns Barn.

Präktiga naturbilder från bortre Indien, skildrande indier-nas hemliv
I och faster., med deras underliga, rytmiska danser, elefanter som bärare och
lastdjur, ormtjusare och apdressyr w allt ägnat att giva åskådaren en
totalbild av dessa "öster-ns barns" egendomliga seder och bruk.

 

 

4. Förfalloolagen.

PROGRAM :

5. Samhällsdom o. Faderskänsla

 

 

ene.- Straffàngens dotter.

(Verklighetsstudie från ett mänskoliv.)

Den unge skogvaktaren får en dag veta, att hans hustru är otrogen.
Nar han finner att så. verkligen ar förhållandet, blir han utom sig och
skjuter ned såväl hustrun som rivalen. Innan fängelset öppnar sina por-
tar för honom lämnar han sitt enda barn, en flicka till ett kloster. En garn-
mal präst finner barnet. - Man har ingen aning om, vilka föräldrarne äro,
och flickan växer upp till en vacker ungmö. En dag får hon sitt första fri-
areanbud - och man besluter reda till bröllopet.

Emellertid har fången -1 fadern - utstått sitt straff. Längtan till
det enda barnet blir honom för stark och han begiver sig till klostret för
att spörja. Den gamle prästen talar om för honom allt - han får se sitt

i barn, men förbjudes att röja sig för henne. -

Sa randas bröllopsdagen. Bland äskådarna finna vi en traskladd in-
divid, den af samhallet utstötte - som med tårad blick följer den unga
brudens glädjestràlande ansikte. Få ana, vilka känslor, som röras i dju-
pet av hans själ, faderskänslor, som kuvats av samhällsdornen.

6. En lustig Kurre med fix idé.
7. Trollkarlen i Benares.

I

8. Två marknadslif i Falkenberg m. m.

 

Entré: Äldre 50-40 öre, Barn 25 öre.

 

Eventuella förändringar af programmet förbehålles.

 

Halmstad 1910. J. B. Meijels Boktryckeri.

Information

Title:
Falkenbergs Bioteater
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain