#3151: Biograf Stjärnan

ända w föieiisningai ai

Ä.
i y

i

 

 

 

 

1.

6.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, barn 20 öre.

Kf?

...


058.! De bilder, som visas aro ej att forvaxla  av andra Biografer förevisade. Biograf Stjär-

nans kinematografmaskineri- är hittills enda ai.L

igbulerande i sitt slag inom Sverige. Stjärnans

 
 

maskineri utmärker sig framför äldre därigenom .lig-:tt bilderna kunna framställas fullkomligt darrfria.

Till Säters.

Karakteristiska typer från herdelifvet i Alperna.

 

Mellan skogs- och snögränsen (1,900
marker. i
sikt av herdar, som bo i  kojor s. k. "Sennenhtitten".
sennhydda och pa dess betesmarker Vi i 1denna utmärkt Vackra bild fa se.

Resan omkring en stjärna.

En mycket underbar resa.

offerfest i kina.

Särdeles intressanta bilder ur Kinesernas liv.
Simuppvisning.

Konsten att simma kan vid manga tillfällen ej nog högt uppskattas.

Alla böra Vara med pa den.

rOlympiska spelen i Athen.

Hos alla folk, egypter, kineser, japaner, hebreer ha brottningslekar övats och
brottningsbragder berättats frän gräaste forntiden.V Vasbilder och marmorstoder
Visa att i det gamla Hellas Var man Väl förfaren i brottningskonsten.

Brottning är utan tvivel den idrott, som kan föras längst genom övning. Det
finns knappast någon gräns för alla de grepp och alla de möjligheter, som stä
en brottare till buds eller som han kan finna upp, och. under brottningskamp finns

det icke en muskel, som icke deltager i arbetet, pä samma gäng tanken och upp- i

fattningsförmägan bli skärpta. Kraft, rädighet och mod jämte uthållighet äro de
egenskaper som en brottare mäste besitta, och därför fordrar brottningen mycken
övning pa samma gang den flitige utövaren därav får rik belöning för sin möda.

Dä även i värt land de olympiska spelen omfattas med allt livligare intresse
torde det nu bliva nöje för ung och gammal att genomV kinematografen äskäda en
av dessa tävlingar.

Ångbàtstur pà. Seine.

En härlig resa i Frankrike.

 

Till eii i alla angenäm afton inbjuder

2,800 meter) utbreder  präktiga betes-
Dit drivas jordarne om varen1 och kvarstanna där hela sommaren under upp-
Det är livet i en sädan

 

.if

Sam fligaf här angihia bilder visas under en färesiälln ing 1962 omkring 2 timma-r. 

  

i i

7. Fru Päronkvists missöden.
Mycket komisk. Att hälla sig för skratt är omöjligt.

rm...
8. Jungfrun av Orleans...

Johanna diArC.
Stort historiskt drama i" 12 awdelningwr.
Kostnärligt färglagd bild.
a) Johanna diArc födelsebygd i Dom
Renry.
b) Skogen Vid Dom Renry.
c) Johanna diArc hem.
d) Vid Waucouleurs.
e) Slottet Reandicourt.
f) Triumftåget i Orleans.

0138.!

 

g) Carl Vllcs kröning i Rheims.

h) Slaget Vid Campagni.

i) Johanna diArc i fängelset.

k) I tortyrkammaren.

l) Johanna daArc brännes pä bälet ä
torget i Rouen.

m) Apoteos.

Den hittills vackraste kinematografbild.

9. En Oindeag. Bild i 7 avdelningar.

1. lhemmet.
2. På gatan. .

Gipsgossen. 6.
Hos ägghandlanden. 7."
5. Hos smeden.

Pga salongen.
Ater i hemmet.

10. En japansk soldats hemkomst från kriget.

Stora överraskningar beredes den från kriget återvändande soldaten. Han äter-
vänder höjd med ära och utmärkelse efter attha uthärdat alla de fasor och veder-
,Värdigheter ett krig för med sig.

11. Elefanten på. utflykt.

Kollosalt roliga äventyr ute i det gröna.

12. Kompositörens dröm.

Utomordentligt vackert kollorerad.

Program 5 öre.

Via-mami Biografen Sädrnan.

 

Halmstad 1910, J. B. Meijels Boktryckeri

Information

Title:
Biograf Stjärnan
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain