#3150: Biorama

- i H i

- Köpmansgatan 5-

 

[Hktiebolagzt Svenska Bingrafteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatel.

Förevisninger dv levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt programoch billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 22 t. o. m. den 25 Dec.

1, Vinterdagar i Schweiz.

En av de vackraste naturbilder som någonsin blivit framvisacl.

Ett apropå till det senaste kjolmoclet.

2. Pariserartisternas årsfest.

Varje år firar Pariserartisterna en fest i Buffalo sportplats. Dessa fester äro mycket omtyckta
av den stora allmänheten. Här får man se små. flickor som åka velociped. Rullning av tunnor.
Kapplöpning mellan tjocka herrar och nu senast, efter nya kjolmodet, kapplöpning mellan damer i
de snäva kjolarna. .

IHemligt giftermål.

Intressant familjedranza.

Jack och Minnie älska varandra, och den unge mannen infinner sig hos Minnies fader för att

anhålla om hennes hand. Men han får bestämt avslag. Ett försök av flickan att beveka fadern

3 misslyckas likaledes. Men Minnie är en handlingskraftig kvinna. Hon låter i hemlighet viga sig
med Jack, och sedermera lagar hon så, att såväl hon som mannen bli bjudna påJ en veckas vistelse

hos en väninna till fadern, fru Bari-in ton, ute på. hennes vackra landställe. Ingen vet här, att de

båda äro gifta med varandra, och det åller därför på att bli skandal, när man kommer under lund

med, hur förtroligt de umgås. Men så uppenbaras anledningen för värdinnan, som åtager sig att
ställa allt till rätta, vilket hon också med någon svårighet lyckas, vadan slutet blir fröjd och frid

samt familjelycka.
Väl utfört stycke.

WW" Kallelsen till kriget. Kortfilm

Medeltida riddaredrama. Å

Ingen period i världshistorien är så. tildragande som medeltiden - sä rik på. romantik, hjälte-
bragder, ädla kvinnor, kärlek och självuppoffring. Det är till denna tid detta drama är förlagt.

Länsherre W. framlever sitt liv på. sin ståtliga borg med en ung älskad make vid sin sida.
Så. kommer plötsligt order, att han skall gå ut i kriget. Hans hustru blir utom sig, och för att

4 blidka henne hänger han en ytterst dyrbar familjeklenod, den stora "rubinen av Irskaat", kring hen-
. nes hals. Just då, kommer en länsherrens kusin på besök och får se klenoden.

Riddaren mäste emellertid bege sig av till kriget, men innan dess gräver han i makans när-
varo ned den dyrbara familjeskatten på. en avlägsen plats i parken. Kusinen, som beslutat bemäk-
tiga  rubinen till vad pris som hälst, lyckas ej få. se var densamma gömdes.

änsherren drager bort med sina ryttare. lämnande borgen och makan i en trogen tjänar-es
vård. Knappt har han försvunnit, förr än kusinen-boven infinner sig och anhåller att få bli borgen:
bevakare.

Hans anhållan beviljas, och så. avskedar han länsherrens tjänare och sätter sitt eget iolki deras
ställe, Nu går han till sitt verk. Han försöker först med kurtis och vin förmå. länsherrens gemäl
att omtala var rubinen gömts. DåJ detta ej synes gå, vill han gripa till våld, men nu lyckas hon
stänga in honom för en stund, medan hon sänder en page till mannen med underrättelse om faran.
Pagen skyndar listed, men blir uppehållen i ett zigenareläger. Antligen når han krigslägret, och
länsherrn skyndar i sporrsträck mot hemmet.

Han kommer dock för sent till räddning, ehuru i tid till hämnd. Innan han hinner fram har
boven lyckats bryta. upp dörren. Han tränger in på den värnlösa kvinnan. Förfärad drager hon sig
tillbaka och H störtar över balustraden ned på. borggården. -- Men uslingen undfär sin lön av den
förtvivlade maken.

Gripande skådespel - Storslagen iscensättning.

"turmloandslxjol".
Öckså en bild för dagen.

Det mest ultramodärnai damtoilettväg är som bekant "tunnbandskjolenll tack vare vilken

5 modeoffrens "rörelsefrihetk i hög grad inskränkes. Vår film ger en lika dråplig som verklighetstro-

I gen bild av den hjälplöshet en tunnbandsförsedd dam befinner sig i så ute som inne och som slut-
ligen tvingar hennes olycklige kavaljer att - köra hem henne i handkärra!

Humor och satir.

Förstklassig IJYlIusik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

julafton och juldagen inga förevisningar.
Nylt program Hnnandag-Jul.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aceidensryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain