#3149: Biorama

BIORAMA

PROGRAM.

Söndagen d. 26 Dec. kl. 3.m, lm e. m.
(Annandag Jul) i I

OBS! Den billiga entréen (se nedan).
HIäEBIH

1- Georg Stage.

klivet ombord pä ett skolskepp.

2. E BrevI fiff den Ääre guden. E
En liten aiacleer och tilltalande julbild.

.3. Vära smä konstnärer.

Ett mycket flott dressyrmmzmer.

4. En kärlekshistoria från krigsåret 1809.

Från Napoleons tid. Synnerligen vackra scenarier.

 

 

" i Genom de många blodiga slagen hade stora luckor uppstått i Napoleons ar-

:né och för att kunna fylla dessa brister blev det nödvändigt, att göra nya uppbåd.
Här-a gick man så långt att till och med 19 års ynglingar blevo tvingade att draga
at i kriget. I

En ung bondson, som på detta sätt måste dela så mångas öde7 tager hjärt-
ligt afsked af sin fästmö. Vid bybrunnen lova de varandra evig kärlek och hennes
bild följer honom sedan vid alla tillfällen. Han utmärker sig och blir slutligen ut-
iämnd till officer. Såsom kommendant för vakten vid kejserliga slottet lägger
(ejsaren märke till honom och då Napoleon får veta att officeren icke sett sin hem-
ort på många år, beviljar han honom permission. I

Så återvänder han efter en lång frånvaro och föräldrarne sluta den länge
saknade i sina armar. Han frågar efter sin fästmö men får den smärtsamma under-
rättelsen att hon icke förblivit honom trogen7 och vid kyrkan .blir han sedan vittne
:ill huru hon vid en annans sida går i bröllopståget

Förtvivlad går han bort och vid bybrunnen där fastmön lovat honom sin
tro begraver han sina förhoppningar. Sedan söker och finner han sin död på strids-
fältet. I

Elegant kolorerad bildserie visande dam-
5, hattarnas utseende från Medeltiden till nu-
varande tid. ,

6. Luftseglingens överraskningar.

En rolig luftseglingshistoria. .


Biljetipriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
v Halmstad l9l0, P. Kuchlers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain