#3145: Biorama

x;

Blo-RAMA

PROGRAM.

Söndagen d. 1 Jan. kl. 340, 4.10 e. m.
(Nyårsdagen) "

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

De historiska borgarna vid Loire.

Utomordentligt vackra naturscenerier. q
Vår bild för oss till de idylliska borgarna vid Loire (Frankrike) och vi färdas
förbi många historiskt bekanta platser. tf

Spännande roman.

Skämtnummer.

Prinsessan och slavinnan

- En Egyptisk fältherre vänder hem efter ett segerrikt krig. I-Ian välkomnas av
sitt folk med hänförelse och under stora hedersbetygelsen. Han kallas inför kejsaren,
som också på ett alldeles särskilt sätt vill visa honom sin bevågenhet. Keisarens
dotter förälskar sig i fältherren, som emellertid ej vill ha med henne att skaffa, enär
han är mera böjd för hennes slavinna. Prinsessan får vetskap om detta och utver-
kar hos kejsaren att både slavinnan och fältherren kastas i fängelse. Deras celler
äro helt nära varandra. Genom att taga bort en sten ur väggen lyckas de sätta sig
i förbindelse med varandra. Kejsardottern sätter sig ibesittning av nyckeln till
fängelset i hopp om att fältherren ändrat tankar. Då hon kommer in icellen, finner
.hon båda två därf Slavinnan drar sig skyndsamt tillbaka, och måste åhöra prin-
sessans kärleksförklaringar till fältherren. Det står hon ej ut med. Hon störtar dit"
och med mannens tillhjälp göres prinsessan oskadlig. Hon ikläder sig prinsessans
dräkt varpå de fly.

Då tilltaget uppdagats, anställdes en

Iivrig efterspaning men utan framgång.
Flyktingarna ha redan nått ett annat land. I

 

Enastående naturmålning.

Enastående naturmålning. 1
Bilder från en stor indisk stad.

DEHLI.
Kinematograli i färger av Pathé Fréres..

På de trånga gatorna med sina tegelhus, som ligga på branta kullar, få vi se
de glada yttringarna av en stor muhamedansk fest. Vi bliva även vittne till några
underliga religionsbruk som finnas här. .

Putte som sportsman.
i Komisk. "

Biliettpriserna till dessa föreställningar are på alla platser:
i För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
Halmstad l9l0, P. Kuchlars Aooidenstr. i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain