#3144: Biorama

4.
5.

 

lllllAllA

 

Köpmansgatan 5-

(Rktiebolaget Svenska Biografteutern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningor ov levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. rn, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. rn. den 19 t. o. m. den 21 Dec.

Express i dag fràn Paris. Senaste serie.
KINEMAORFK 

visar levande bilder till dagshändelserna världn runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!
Läs världsnyheterna i eder tidning! Se dem på Biorama.

BRASSCAET (Belgien): Ett magasin med explosiva varor har sprungit i luften, Man hittar granat-
skärvor 500 meter från olycksplatsen.

LONDON: Lordmajorsprocessionen, nyligen omtalad i dagspressen.
lene vagn gå personer, klädda i dräkter från Shakespeares tid.
i rörelse.

BARCELONA: Avtäckningen av ett monument över den store spanske dikt-.aren och tankar-en dzr Robert.

LONDON: Konung Georg och drottningen i Kings Lynn.

ENGELBACH: Kejsar Wilhelm och tzar Nikolaus mötas och fara till slottet Walfsgarten.

SAN ROSSARE: Konung Victor Emanuel presenterar sig för det första italienska boyscout-kompaniet.

JASNAJA POLJANA: Tolstoy utanför sitt slott.

CHALONS SUR MARNE: Oversvämningarna, sedda från tåget.

TURKIET: Sultanen. far i stor kol-tege till sitt palats, saluteras av en eskader.

BOULOGNE SUR MER: Efter stormen. Str-andade fartyg.

VENEDIG: Konung Victor Emanuels namnsdag. Konungen åser luftskeppets n:r 2 flygning samt
deltager i ceremonien när fanan överlämnas till de nya torpedbåtarna.

Ol-lERBOURG-z Andra divisionen av amerikanska eskadern ankrar på redden.

Oväxlande illustrationer till dagshändelserna.

BARONENS FRIERI.

Fick icke flickan, men - tanten.

En munter bild om huru en ung, vacker flicka, .som redan förut hade en beundrare. lyckas
lista det så, att den giftalystne gamle baronen friar till. tanten i stället för till henne sjalv.

Det blir en obehaglig överraskning för friaren, men han håller god min i elakt spel och tar
gumman. Flickan får naturligtvis som belöning den unge mannen. - .

I krig och kärlek är allt tillåtet.

Disciplin och ädelmod.

Jäild ur krigarlivet.

Modern ligger svårt sjuk i hemmet. Sonen är soldat och underrättas av systern genom brev
om sjukdomen. Regementet lider under över-stens jarnhårda disciplin, och då. den unge sol-
daten i full förtvivlan anhåller om permission för att besöka sin döende moder, avslås hans begaran
med ett barskt nej. Kamrater till den förtvivlade unge mannen hjälpa honom dock att olovligen
komma ut från det vallomgärdade kasernområdet, men den allestädes övervakande översten upptäc-
ker rymningen och följer i hans spår, sedan han först i hast alarmerat vakten.

l hemmet omfaxnnar sonen med tårar i ögonen sin sjuka mor, glömmande det svåra överträ-
delsebrott han begått i glädjen över att se henne =annu i livet. Han måste dock genast återvända
till sinnpost, men gripes utanför dörren av soldaterna.

Overstens hjärta ar dock icke så. hårt som det förefaller. Han har rörts över den unge man-
nens mod, och han lagar att en gammal läkare, som han personligen känner, tager sig an den sjuka.
Hon blir, tack vare detta. snart frisk igen, oeh stapplande kommer hon till kasernen för att tacka
sin frikostige valgörare. Inför anblicken av den gamla hederliga gumman faller översten till föga
1mah .befriar soldaten, från vidare straff M låtande nåd gå före rätt. -

En vacker och fängslande bild.

Lago Magiofe, En bild för naturvänner.
AX TÄGER slå ETT BAD-

Komisk scen av Max Linder.

En av defimuntraste och mest fyndigt arrangerade skämtbilder man kan få se. Lockar även
den trumpnaste till skratt och glädje, och

"Ett gott skratt förlänger livet".

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aceidenswyckeri

   

1öre den nye lordmajorens gyl-
Våldiga människomassor äro

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain