#3143: Biorama

KÖPMANSGATAN.
PROGRAM
fr. o. m. den 15 t. o. m. den 18 Dec.l

ll
Vi Nyhet! NyheH
Med ensamrätt för BlORAMA.

Lehàrs stora succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustspel i tre akter, spelat av el-ittruppen
vid Harhus Theater.

 

Ijvtuisiken av Fr. Iieltàr,
larrangerat-l till bilden
.av Soph. P. Nielsen.

 

 

i;

Huvudrollerna utföres av:

Renée, greve av Luxemburg ...................... .. Hr Aage Fonss.

Angéle Didier ............................ ..Ä ............ .. Frkn Marie Niederman.
Furst Basil Basilowitsch ............................ .. Hr Alfred Cohn.
Juliette Wermont ..................................... .. Frkn Jenny Roelsgaard.
Armand Bissard ........................................ .. Hr .Aage Schmidtv
Grevinnan Staza Kokozow ......................... .. Fru M. Helsengren.

Regie: Hr Gunnar Helsengren.

Renée, greve av Luxemburg, är skuldsatt upp över öronen men sorglös och munter, fastän kredi-
torerna hänga efter honom jämt och samt. I ,

Första gången vi se greven av Luxemburg, är han på karneval i Paris som gäst hos lmålaren
Armand och dennes fästmö, Juliette. Som själva Prins Karneval kommer greven inburen till sina vän-
ner i det fattiga konstnärshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enär fodringsägarne, asom ha något
otalt med grevenv, infinna sig. ,

Men, när situationen .ter sig som mörkast, kommer, som ske plägar då det gäller- lyckobarn i
allmänhet, en räddande ängel greven till hjälp, i detta fall av furst Basilowitsch, som tillbjuder honom
en summa på 500,000 francs, så framt han vill gifta sig, d. v. s. endast pro forma, med en betagande opera-
sångerska, fröken Angele Didier. Det är nämligen så, att fursten själv lidelsefullt älskar fröken Didier
men är av hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegång att först lätalden fattige gre-
ven vigas med henne och så efter tre månaders förlopp själv gifta sig med agrevinnanft. EttI oeftergiv-
ligt villkor är, att greven och Angele vare sig få se varandra eller ens lära känna varandra til-l namnet.

Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli placerat mellan brud och brudgum. Officielt mås-
te greven, för Angele uppge sig vara baron Reval. I "

Genom Ödets nycker blir greven utan samband med giftermålet förälskad i operasångerskan.
Han har ej minsta aning om att den sköna, stolta afröken Didiera är hans hustru.

En tid går allt sin gilla gång, tills en vacker dag hela hemligheten uppdagas av grevens förtro-
lige vän, målaren Armand. I i .

Fursten, som haft godt hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra iörtroligt möte
mellan greven och grevinnan. I o

Armand och Juliette komma tillstädes. Det är två äkta konstnärsnaturer, som ej tänka pa annat
än dans och sång.

v Till slut presenteras vi för wfurstens svaga sidaa, en äldre grevinna, Staza Kokozow, som han
tidigare lovat äktenskap men vilket löfte han sedermera frångått - -

Greven af Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu är det furstens tur att komma bakom skärmen.

Stackars gamla Basilowitschl Lycklige greve Renée! r

Två avdelningar - Mellan första och andra avdelningen två minuters paus.

lättefilm. Framförandet varar över en halv timme. Konstfilm.

rimma 1910 P. Ktmmers Accidensiryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain