#3142: Biorama

lilli A  A i

PROGRAM
fr. 0. m. den 12 t. 0. rn. den 14 Dee.

 

 

 

 

 

Express i dag fràn Paris. Senaste serie.

KINEMATOGRÅFISK vEeKoREvY

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Biorama.

Mark. bl. a.: 5-mastaren "Preussens" grandstötning i Engelska kanalen samt den
hemska fågolyckan mellan Genua och Milano.

London; Riksdagsmannakandidaterna börja sin verksamhet. - Paris: Den första kvinnliga
akademimedlemmen. Judith Gautier, den berömda romanförfattarinnan Theodor-e Gautiers dotter. in-
vald i Aeademie des Concourts. - Dartforl: Den årliga tävlingen i plöjning. - Mänchen: Det
berömda stadshuset med sitt märkliga ur, som dagligen kl. 11 visar en medeltida turnering. -
Paris: Då Seine hotar att översvämma. Försiktighetsåtgärder. - Dover: 66Preussen", världens
näst största segelfartyg - grundstött på strandklipporna. Ombord på. haveristen. De modi a sjö-
männen vägra att lämna sitt älskade fartyg. - Italien: Mellan Milano och Genua inträffa e här-
omda en en hemsk järnvägsolycka, då ett expresståg bakifrån körde på ett annat tåg. Olyckan
berodcgle på felvaxling. Mån a omkommo och skadades. - Adrianopel: Besök av sultan Muhamed
V. De talrika officerarna å

 

ölja honom till bönen, men taga enligt muhamedansk sed först av sko-

donen. Efter bönen återvänder snltanen till sitt anspråkslösa äkdon. - Ryssland: rsdagen av
fransmannens återtåg 1812 firas. - Bryssel: Belgiska parlamentet öppnas. Konungen hyllas av
folkmassorna.

Palhes eeckojoarnal ser allt, vet allt.

Den mystiske mannen.

Den akrobat, vi här se förevisa sina stycken, är nästan ett sanskylldigt mirakel, i ormlika
rörelser vrider och sträckor han alla lemmar som hade benbyggnaden förlorat sin fasthet, och nn-
derstundom synes -det som hade hans elastiska kropp förlorat sitt mänskliga. utseende; denne man
är synnerligen värd att beundra. -

Långt från öga, långt från hjärta.

Skådespel av hr Daniel Riche.
Herr Paul Capellani, Löjtnant de Malperthuis, Herr André Hall, Baron de Frangeade, Frk.
Goldstein, Rosaline de Carmignol, Frk. Betty Daussmond, Yveline de Olermont. I
Kinematograii i färger.

Löjtnant Malperthnis får order att infinna sig vid sitt regemente och måste taga avsked av
sin trolovade, Rosaline de Carmignol, som med sorg ser sin älskade försvinna. Det dröjer emeller-
tid ej länge innan Rosaline tröstar sig med kusinen Frangeade, som länge älskat henne och som
så småningom vinner hennes genkämlek. 1

Löjtnanten å sin sida vinner intrade i det förnamn Parislivet och har snart glömt sin trolova-
de, enär han fängslas av en strålande vacker flicka, dotteg,I till vicornte de P.

Så en vacker dag mötas de båda f. d. trolovade. Aterseendet är helt naturligt nå. ot genant
i början, men snart ha båda situationen klar för sig och l ckönska hjärtligt varandra. arefter ve-
derbörande mödrar skänka sin välsignelse åt de nya livsför nnden, tillkomna tack vare - ömsesidig
otrohet! Präktigt iscensatt, lika fängslande som muntrande drama. -

OBSJ I anledning av Svenska mästerskapstävlingarne

i Falun.

De siora nationella tävlingarna
Ostersund.

Sveriges främste skidlöpare deltaga.
Särdeles intressanta idrotts- ocho vinterbilder.
Fortsättning på i våras visad bild av Arebanans invigning.

1. Vid startplatsen. 2. Faltskutning på skidor. 3. Spur-ten till målet. 4. 30-kilometers-
löparne anlända. 5. Damernas terränglöpning. 6. Den stora backtävlingen. 7. Landshövding
Widén förrättar prisutdelningen.

Tontoline gör visit.

Vännen Tontoline ar alls in en sällskapsmanniska, varför det är helt naturligt att han gör
sig fullständigt omöjlig, då han vi ett tillfälle kommer bland fint folk. Sedan han fått stryk och
kastas på dörren, ställer han ute i staden till halft vansinniga situationer, på grund av en matta,
som han vid ntkastandet trasslat in sig i. v

Mer än vanligt muntert.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Aeoidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain