#3140: Biorama

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lllill

PROGRAM
fr. o. m. den 8 t. o. rn. den 11 Dec.

 

A .

 

 

 

 

 

Trelleborg-Sassnitz.

En resa med ångfärjan idionung Gustaf VA BIORAMAS egen fotografering.

Vem har icke hört omtalas vår nyinrättade, storartade förbindelseled Trelleborg-Sassnitz?
Fyra nybyggda, eleganta jättefärjor, två. svenska och två. tyska, uppehålla regelbunden förbindelse
mellan de båda platserna. Som bekant äro färjorna byggda för att överföra hela järnvägståg, och
vår bild giver en D"od föreställning om huru tågen lämna och införas på. fartygen. Med den vid
Lindholmens verkstad, byggda färjan "Konung Gustaf ViI få vi göra en liten tripp över till Sassnitz.
Den lilla livliga skånska staden sjunker bakom oss och det vida havet med dess ångare och seglare
omgiver den snabbt framrusande färjan. Många passagerare medfölja och synas njuta i fulla drag
av den härliga färden. På. kommandobryggan se vi kapten Lysander, trygg och säker, övervaka na-
vigeringen. Snart är tyska kusten i sikte och sakta löper "Gustaf W in i färjläget. Några ögon-
blick senare ängar expresståget ut frän Sassnitz med färjans passagerare. i

En omväxlande och roande färd.

flär- nramrna är iom-ta.

Näpen bild ur de smås liv, med pysar och fölungar och höns och getabockar m. m.

Mamma har gått bort och ett Greta i uppdrag att se efter de mindre syskonen. Men Greta
har andra intressen och lämnar e små. att sköta sig själva, vilket de ocksåJ göra på sitt sätt. En
pys vandrar ut till ett sto med fölnnge, gör vidare ett besök hos den stora bocken, som blir ganska
närgången, i hönsgården etc.; en annan gungar ner ett skåp, en taklampa o. s. v.-- och de övriga bi-
draga i sin mån till den allmänna glädjen. Men all fröjd är kort - så. även denna.

------ Sevärd för alla åldrar.

 

 

lllllll II u--Il IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII ml- EI III-IIIIIIIIIIII
indianer. Indianer.

lndianöverfallet

på deligensen.
Strid mellan indianer, cowboys och amerkanska trupper.

Stortl spännande drama från indianernas vilda härjningar på prärien.

Överste Gordon och hans vackra dotter Bella vänta på postvagnen, som skall
föra dem över prärien. Just som de skola åstad få de veta, att fientligt sinnade in-
dianer äro i närheten, varför man råder dem att taga med sig en eskort av cowboys.
Några cowboys förklara sig genast villiga att följa med. Indianerna se triumferande
postvagnen komma och följa efter den genom bergen.

Pä slätten angripa indianerna. Från båda håll vexlas skott, och Bella tages till
fånga. En cowboys rider i sporrsträck till trupperna för att få hjälp; de övriga
förfölja indianerna. Då Jim uppnår truppernas kvarter och förklarar vad som in-
träffat, begiver 1ffsig en kapten med en avdelning soldator i väg att få tag på india-
nerna. Emellertid har en annan cowboy nått fram till indianernas läger och lyckats
befria flickan. Han far nu åstad med henne allt vad tygen hålla, men indianerna
vakna och förfölja .de flyende. Kaptenen får genom sin kikare ögonen på Jack, som
flyr med den unga flickan, och kommer i sista minuten den modige räddaren till hjälp.

BE R N.

BEEN är huvudstaden och regeringens säte i de fSchweiziska förbundsstaterna; flera monu-
mentala byggnader, regeringspalatset, universitet in. m. tillkännagiva stadens framstående ställning.
Vad som ytterligare giver staden prägel är den stora viadukt, som förbinder de olika stadsdelarna
och som är i nivå med hustaken. "

 

 

 

 

 

Livet 1 staden karaktäriseras särskilt av universitetet; det är be-
sökt av studenter, såväl manliga som kvinnliga, från snart sagt alla land. Mäst är Bern dock känt
som de internationella konventionernas stad - Bernkonventionen, fredsbyrån, världspostföreningen
etc. För den senare såsom varande högst betydelsefull för hela verlden är rest ett praktfullt monument.

När Max Linder lurade Scherlock Holmes.

En av saisongens roligaste bilder.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Aeeidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain