#3139: Biorama

lllll A A "I

PROGRAM
fr. o. m. den 5 t. 0. m. den 7 Dee.

 

 

 

 

 

 

Express! Express!

Leo Tolstoys lik-färd och

begravning.

 

Den underbara cyklisten.

En "konstff-film.

En bild, :om icke kan beskrivas, utan måste ses. Den visar vilka underbara. saker, som nu-
mera kunna framställas, medelst kinernatograf, t. ex. en velociped, som på egen hand rullar omkring
på gator och torg. o. s. v. En hihi, son! alla ha verkligt nöje av.

III-III.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIWII-III...-III-IIIIIIIIIIIIIIII

Konsifilm i färger.

KHAMARA.

Rysk idyll Irån nionde århundradet.

 

 

 

 

UPPTRÄDANDE 1
Khamara ......................... .. Fröken Melenschonck, från teatern i Kieli.
Rodiwoj ......................... .. Herr Lesnegorsky från Korschteatern.
Fadern ............................ .. Herr Wassilieff från de kejserliga teatrarna.

Khamara är namnet på en vacker flicka, och hennes historia, som är lånad från en av de vack-
raste åska legender vi kanna, tilldrog sig under 9zde århundradet.

- en unga ryskan älskar den unge Rodiwoj och de sammanträffa vid en midsommar-fäst, som
andordnats av byns ungdom. Under det dansen pågår som livligast smyger sig Khamara ned till
en närliggande flod. Hon vill skåda in i framtiden och kastar därför den nybundna blomsterkransen
i vattnet. Kransen sjunker - det ar ett dålifrt tecken.

Då. står Rodiwoj plötsligt vid hennes sida och kommer snart den bedrövade flickan att glöm-
ma det tråkiga varslet. Han gör henne sin kärleksförklaring och de båda unga följas åt till Kha-
maras hem, där den fatti e Rodiwoj av den rike och stolte fadern blir föraktligt visad på dörren.
Rodiwoj svär att hamara trots allt skall bli hans och skyndar till fursten, som på. genomre-
sa sla it upp sitt lager i närheten. På den unge mannens enträgna böner lovar fursten honom sitt
bistan och låter sina tjänare vara Rodiwoj behjälplig att bortföra Khamara. Enleveringen försig-
går och den unga flickan. bortföres, så. fort hästarna kunna springa, till det furstliga lagret. Fadern
upptäcker dock snart vad som skett och skyndar förbittrad efter i rymlingarnos spår. I lagret bli
de unga älskande, tack vare furstens vilja och hans rika gåvor till Khamaras far, högtidligen förenade.

Underbart vacker och fängslande bild.

 

Bland Singaleser och jätteelefanter.

Från Ceylons brända dalar.

Det lever mellan två och tre millioner singaleser på. den brittiska ön Ueylon i Indiska havet.
Singaleserna äro i allmänhet smaväxta med fina och regelbundna drag. Särskildt äro kvinnorna
ofta anmärkningsvärt vackra. Hyn växlar mellan ljusbrunt och olivfärg till svart. Det kvinnliga
yttre motsvaras av en vek karaktär, som dock ej alldeles saknar krigiska drag. Vår bild lämnar en
god föreställning om detta intelligenta folk, och vi se dem under skilda förhållanden hemma och nte.

"Heliga" elefanten finnes också.. och det är särdeles intressant att betrakta de klumpiga men
kloka djuren. Särskildt i flodens ljumma vatten synas de njuta av tillvaron i fulla drag.

Intressanta bilder från 

fJarran världsdel.
I flickpensionatet.
Ett lustigt stycke.

Ester går i pension. men är kär, som så många pensionsflickor äro. Föreståndarinnan, en gam-
mal aråsint mamscll, är emellertid sträng och jagar flickans beundrare ut ur parken.
mellertid gör Ester snart en upptäckt. Aven iöreståndarinnan har sin beundrare, som möter
henne i parken. Det dröjer ej länge innan hon har förskaffat si ett fotografi av det gamla åldriga
paret, sittande på en bänk i betänklig närhet av varandra. Mgedels detta fotografi har Ester föreä
standarinnan i sin hand, och nu är det hon, som dikterar villkoren.

Bilden är präglad av friskt humör och oföragligt skämtlynne samt bereder
åskådaren mycket nöje.

Förstklassig Musik; ,
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Accidenstryckm

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain