#3137_1: Biorama_1

l o   i l

. PROGRAM
fr. o. m. den 28 t. o. rn. den 30 Nov.

 

 

 

 

 

 

KlNEMAiiiä"di?iäwikaVåiåKoREvY

äro vi förvissade om att densamma skall vinna Eilert fulla intresse.
Vi visa Eder levande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska veckorevyn vet allti! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning!
Se dem å BIORAMA!

Luftskeppet LLVille de Bruxolles" i Aeronautiska klubbens pris på. 50,000 francs. aBallong-
tävlingarne i Saint Cloud, sju ballonger starta för langdrekord. - En barniest i Sachsen. - Dumans
.förste presidents begravning i Petersburg. - Kolerabacillen, m. rn. -- En märklig kinematografisk
nyhet. -- En stad kinematograforad från flygmaskin. - Militär manöver i Turkiet. Infanteri, Artel-
leri och Kavalleri. - Hinderlöpningen. En av de intressantaste och mast spännande hinder-löpningar
som varit visad å. Biograf. Häst och ryttare formligen flyga över hindren.

.I 0 I d 0. O I.
En fard pa Vlerwal statterspon.
Storslagna scenerier från Schweiz.

Vierwaldstattersjön ("De fyra kantonernas sjön) är den vackraste alpsjöni Schweiz, som
ju dock har så m oket av natur-skönhet att bjuda. Den sydligaste delen, Urisjön, vars branta klipp-
stränder (Riitli, Aellsplatån vid Axenberg) äro den schweiziska hjältesagans klassiska mark, sam-
manhänger vid Brunnen genom ett sund med Gersansjön. Ett annat som leder från denna Sjö till
ÅVVeg-gesjön, mellan Righi och Burgenstock. Vierwaldstättersjöns längd från Reuss mynnincr vid
Fliielen till dess utlopp vid Luzern ut ör 35 km.; dess största bredd är 18 km. l historisk tid har
sjön aldrig tillfrusit, vilket förklarar den yppiga växtlighet vari strandernas städer, villasamhällen
och byar äro inbäddade. V h

Ett större antal. ångar-e trafikera sjön. Det är från en av dessa vi se de vackra strandvy-
erna med alperna i bakgrunden. Därefter medfölja vi den turistbana, som leder från Vitznau uppför
Righi, och bestiga bergets topp, 1800 meter över havet, just lagom för att få. se solnedgången.

Briljanta alp-partier

 

 

 

 

 

M" Stor sensationell nyhet! "W

Den dödas halsband.,

I Efter motiv av Oehlenschläger.
Förevisats på panoptikonteatret i Köpenhamn över 400

gånger för fulla hus.

Utför-ligare1 beskrivning å andra Sidan.

Utflykt till Blå grottan på Capri.

Från det härliga Neapel förbi Sorrento går färden med ångbat 30 kilometer söderut till
den berömda klippön Capri.

Denna - en vulkanisk klippa, 700 meter hög - stiger nästan lodrätt upp ur havet. Det
underbaraste på denna klippö är den varldsbekanta blåJ grottan,

Denna har icke länge varit känd, först år 1832 upptäcktes den av engelsman under badning.
Den ene av dem såg straxt över vattenytan en öppning i klippen, han simmade dit in, där ett ina-
iskt sken mötte honom. Ungefär 400 meter i omkrets strålade det inre av grottan. genom reflex
ran vattnet i ett intensivt blått ljus. Vattnet ar så. klart, att man kan se alla föremål på botten
till 5 meters djup. Väggarna stråla, som voro de smyckade med tusental lysande blå. safir-er. För
att koånma in i grottan måste de besökande lägga sig ned i båtarna, ty ingången iir knappast en
meter öv.

dilfter ett besök i detta férike bogseras båtarna i den har-liga solnedgången åter till Neapel.

Hans vill bli jockey.

En sportsman som få.

Det är icke vem som helst förunnat att bli jockey. Vännen Hans, som har sina idéer, har
föresatt sig att bli en d lik hastman, men befinnes vid vagning inneha en vikt av 78 kilo. Kom
igen när ni väger 45, får i ans till svar, och vår man börjar en minst sagt livsfarlig avmagringskur.
Att Hans till slut gör ett jämmerligt fiasko som joekey behöver väl knappast nämnas.

En omväxlande och munter bild.

Förstkiassig Musik.

Dra-bästa bilderna visas alltid lså BIORAMA.
I Vänd!

 

Halmstad 1910 P. Knehlcrs Aonideustryckc-ri

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages