#3136: Biorama

2.

3.

.5.

och värderad hjälp har han en

   

lURl

PROGRAM
fr. o. m. den 1 t. o. m. den 4 Dec.

MALTA.-

Sällsynt storslagen naturbild.

Å

 

 

 

 

vEstrelle eller Den vackra zigenerskan.

Spännande drama.

Herr Lustigs fivgförsök.

Skämt.

Äventyrerskan.

 Spännande Detektiv-Drama. 

Denna bilds innehåll är intressan-
tare än en Sherlock Holmes roman.

ingen bild har såsom ÄvEnTYRERsKAn förmått
fängsla åskådarne.

Kort översikt av innehållet:
På sitt stora gods lever greve Wangenhurg sitt för världen ohemårkta liv. Såsom en trogen
unel kvinna, fröken Hohenau. Hennes energi och skarpa blick har
mången gång förvånat greven. Aldrig har det fallit honom in att en djupare och varmare kansla
till honom själv varit den sporre som städse pådrivit fröken Hohenan.

En dagdå greven rider över sina vidsträckta besittningar, får han se en förolyckad automobil.
Han rider dit och finner i gräset en ung kvinna. Han väcker henne till medvetande och då hon
klagar över smärtor, låter han sitt folk på en bår föra henne till sitt hem. Då. hon blir återställd
låter aventyrskan, att hon var det, skola vi snart se, greven förstå. att hon fattat tycke för honom.
Ovan som han är vid ett par förföriska kvinnoögon, blir han ett lätt byte.

Visserligen vet ej fröken Hohenau att hela automobilolyckan endast var ett val spelat tricks
för att komma in på. godset och väcka dess herres intresse, men hennes kvinnliga instinkt och kärle-
ken till greven gör att hon misstänker den främmande damen och likt en skicklig dedektiv bevakar
alla hennes steg. Sedan hon i äventyrskans handväska funnit en skarpladdad revolver, fördubblas
hennes uppmärksamhet. Greven har sålt en del av sin boskap och för densamma fått en check.
Aventyrskan har sett det och till ytterligare vissa erhåller hon från sin medhjälpare ett brev av
följande innehåll: n

,,I afton. Vantar med bilen. Chocken. Mod". Aventyrskan sönderriver det förrädiska brevet
och strör det för vinden. Senare på kvällen får hon tillfälle att bedöva greven samt bemäktigar
sig ckecken. På en av grevens hästar flyr hon från o-odset han till den väntande bilen. Da hon
upphinnes av fröken Hohenau drar hon utan betänkande fram sin revolver för att nedsknta henne,
men vad är det, magasinen iii-o tomma och då fröken Hohenau riktar sitt skarpladdade vapen mot
äventyret-skar: och hennes chaufför, samt i befallande ton ropar "händer upp" måste de lyda. Snart
är greven vid den modiga kvinnans sida. Efter att ha, återfått sin check, låter han aventyrerskan
och hennes chaufför, efter att ha givit dem en, föraktfull blick fara.

Hur kom det sig att äventyrebrskans vapen icke innehöll. några patroner? J o, fröken l-lohenau
hade helt enkelt bevakat henne, uppsnappat det för vinden strödda brevetfläst det, dragit sina
slutsatser och tömt aventyrskans revolvers mawasin. Men da hon trodde att de små flaskorna voro
ofarliga, lät hon dem vara orörda, därav korn det sie att aventyrerskan kunde bedöva greven. Men
som bilden visar oss  var fröken l-Iohenau situationen vuxen. och genom rådighet, beslutsamhet
och mod se vi henne korsa alla aventyrerskans planer och själv vinna greven genom sin nppriktiga
tillgivenhet för honom.

Iulle har goda ben.

Halsbrytande cykelprestationer i humorns tjänst.
Enastående skämtstycke.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Mcidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain