#3133: Biorama

...L-

 

 

vwI,efÄ,Köpfnflwlsn:11,1111111ff 1f
ff-Y1J" .mtÅfPROGRA-Ma.I f. W f-1
 1; " w Söndagen] Dec- k-L;  im1, i?

,-l

u

 01Bl-SÅIDICI-n qbli-lllga:entllfékérl(avse "ruggiggu-jxi .I 1

 

x

 I Sk llld " ddf" l i  .jo .V S" Y" "I b.l .w I 

1.4 ., x; ., - 40 l v 609.5.. pa Uefa Hyra. " -

. f 1   1  :Enl- originellfldlwrwagarre, I " 1 I I! 1 Å1 1);  -
" Å Infödingalrnal hoppa. nl-quarkosten, Ådyknfned och. undersöka ryslsjorna, med vilka;défdraga1 upp 1, "- 1 11
sin. lång-spur detvåtajelementet. l  , I i , I 1 " 3 1 y 1 (i v
Å X1, Sköläpvaddornas köttP är. ätbart,hoch.-.av.deras skal fåmman detiaillmärib bekantafhommatorial;
W V som går underl namnet sköldpaddi;f.Deb ändockmeraksällan, man drar nytta avjdem på såsäthsomf q
H viy till sist få se1 hån.. dét tröga,y ooh.11oyiga,wdjurét släparmödosamt fram ett lätt ekipage4 med två I

r1l-1v..,

 

 -i Brevet an den 1111n-ufmlslw.Ål ,

- Qbeslridlzgen- en.. du dey .Inatkmste och Jmesl tilltalande bilder som,1 någonsin-1 Ylevisats..Å 1 f

I Denklilloqf Fritz? moder-L en;fart-tigV änka;1har-blijvip sjukll och kan ej förtjäna sitt bröd åt sig1 v I 4
 1 och14 sin1 raskt; granna;1 En, kommer dennanglägijeätrålgnddliern oclrflberättar förlrnoclorn,yfàt,t, han; "1 t? 1! 11; i v
. A x , ii skolan erhållit-l en med-a, 74i ube-1 nglllölr. .Moder glädelllsigfåtvsonénstjubelpmon 1O-Ärlpes1A .
I av 1årrg-ésl; när han begärlrmart; hönlhar 17in1f.3,fim"Sällan att givafhonom, Den olyckligmkvinnàn attan 1
I " - nu vIbez-:lutob atvlawmedl 1-lnajrnot söka-döden menruncler vägen erhåller hon en, alllnnosalrL som sätter dem
 0 i ståntl"attwlevafännuhågra- dagar-.1 I Vi l. 1 " v i I 1 V .1 i l I , ,
 vUngler .vandringen har émollortid Fritz- sétt en gammal stadsskrivarewoohlvad han har närP I
-s -selsåttning. Då modern -blir allt sTukaxfe ooh ingenting finne-S att leva. av, får "gossen .idénu att.V1
sllgriivaf11 till den käreL Graden anhålla join. jälp. " Hanf11.[örsöker;att Skriva-själv, men kunskaperna 
i 1ojftill.l :11Dälrför ilar han den gå.le.ggr-toldysskrivaufenyk nom låter förmå sig att skriva följande. brev.l 1
 51 Käre Heer JGSUSLÖ; Jag-"fäll- Klit"leImint. yTlfliwrliflferlär! Dulkanfallt, giv bröd och hälsa åt; 
i min m-ämmab Jag1 lovar-dig ätt, alltifljivazrafortig otahfl-iliig; , . I . u 1 U l H
1 . l V - l 14 n  M " " 1-  LilloleällritzL Q H
4 (-loàsen1 omfamnarl-den gamle I lifd."1 soldatén,v ilar 1tillltlk rkanx läggé brevet på. altaret och fal!
ler på knä 1oölrywbeider.q En.uppenbarelse1 styrker-hans tro och an skyndar1mod-klnppàmzldohjärta,hem.1
l , i 1Emellertid- har. dén lgamle; skrivaren, rörd av gossens lärcnsförvissning,:närV "gooàonfär borta.X ,
. baesölåxt1 det;1.fattig-ga?fllenirnefo,l kvar-lämnat en,P penningpung samt skrivit i Fritz" skolbolcren hälsning 
v frånlWWJ-Wesus. .När gosbsen :kommer hem ärr-dot. mörkt,xxnof1ern sover och även han skall gåwtill ro." 
När. han [skall lägga . ifrån-.sig- sin vvInadalj, finner han penningarna och i innerlig1 tacksamhet och 1"
glädje faller han lpå lknä.).fxl-.zrniför lrrusifirwt.1 1 1 f v -l 11-.J"jQ, " V 1 v =  av

 
 

 

 

 

14; ill-en e .a- a haxan., I Konsfnä I 
 l Etty elakt spratt, f- 1Föräldrarnas förtvivlan. --. Den krodà. féen-f 0var barneltjett Fried-ell! flll .rädd 1 -
ning. - Barnet, prövar det, Y- Dygdens ylcàlll B Ånetvräåclaufsina-låröder och de andra olyckliga;
.i .Antligen hernnria..1  I: 111" 1 f Ä 1 , ;1 1 1  1 .I i I. 1:

 

rjilglfvglfrolorerad-. q

  

 

I.

 

 v i! " LVSmarag-dknsten: vid .Bretàgnlve- , X1

Vacker nnturbild.

WL q 111.;"44 i; i

 

Wlliljeltprlserna 1tillr (lessleb . föreställningar  alla.V platsen i
 barmoöre,  i

 

n

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain