#3132: Biorama

rlilllllllllllFJ

PROGRAM
fr. o. m. den 24 t. o. m. den 27 Nov.

 

 

 

 

 

Barn äga icke tillträde.

En natt i

Köpenhamn

eller i

Bondfångareklor.

(Nutidsbild från det mörkaste Köpenhamn).
JÄTTEFILM! JÄTTEFILIW!

Det gång efter annan inträffade s. k. bondfångeriet har givit
anledning till bildens inspelande och kommer såsom en varningens
röst till alla som vistas eller besöker storstäderna att se upp för
bondfångare.

Skulle framställningen till någon del företalla mindre tilltalande,
är det därför, att bilden skildrar bondfängarlifvet just sådant det ter
sig i verkligheten utan att vare sig förgylla eller belacka,

 

 

 

 

Skådespefare:

uProvins-KomtessenCL .......... .Fröken Niedermann.
aDen blaa DrengtC .......... V.Herr Gunnar Helsengreen
"Re-lena ............................ .Herr Aage Schmidt.
"Snmmettc ......................... .Herr Aage Fönss.
Lantbrukaren ................... .Herr Philip Bech.
Platssökaren ................... .Herr Alfred Arnbak.

Utförlig beskrivning à 5 öre pr. st. fås i biljettluckan.
6138.! Barn äga icke tillträde.

 

 

 

 

 Som extranummer till denna föreställning gives
 den charmanta biofonbilden La Paloma.  
 = (Siungande bild.) z 

 

r(Janfiga åzifjäffprziser.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Aceidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain