#3131: Biorama

Framställd av framstående sceniska artister.

i-l

:mqaälllàgxlå

BroRAMA

"få Köpmansgatan

, PROGRAM.
Söndagen d. 27 Nov. kl. 3.10, 4.", e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

am

Öpiumrökaren.

Kolorerad.

 

 

Koko på maskeradbal.

en rolig skämibila.

De tre musketörerna.

Dramatisering efter AlexanderP Dumas världsberömda arbete, i 30 tablåer.
lscensättningen ett jättearbete i förening
med de största omkostnader.

Tablåernas innehåll:

Första avdelningen :

.1)"Artagnan lämnar sitt hem för att söka

lyckan.

. Ankomsten till Paris. -

Tagel" sin bostad hos familjen Bonnacienx.

. Visit hos de Treville, kapten vid musketörerna
. De tre musketörerna Athos, Porthos o. Aramis
. Dessa tre kamrater utmana d,A,rtagnan.

. Platsen Car-melani Scalzi.

. Kai-dinal Rieheliens gardister.

. DAi-tagnan visar prov på sin skicklighet.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Vänskap slutes.

Han får musketörs titel.

Franska hovet.

Den engelska ambassadör-en.

En historisk kärlek. N

DrottninU Anna av Osterrike och hertig-en
av Buctkingham.

 

 

16.
17.
18.
19.

Andra avdelningen .-
Ministerns hat och rivalens svartsjuka.
Drottningens diamanter.
Mylady de Winter, kardinalens onda genius.

Constanca IBonnacienx, drottningens goda
angel.

.IDiAi-tagnans mission.

. I England.

. Bal vid franska hovet.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Skall drottningen bara sina diamanter?
Mylady och kardinalen svära att hamnas.
Bortförandet av dyAi-tagnans älskade.
Fangelset.

Kärlek och död.

Mannen i röda manteln.

Musketörens hämnd.

Ingen mä försumma ätt se den populära muskelörsberdltelsen i bild.

NEAPEL. dess gator och hantverkerier.

Intressanta skildringar.

Blomsterhandeln vid Via Chiaia. - Mjölken hembäres. - Hur .Iman gör sina
torguppköp. - Några napolitanska typer. - En skomakare. - Halmflätare. - Korg-
makare. - Spinnerskor. - Linor och snören. -- Macarino. a De små pifferari.

Neapel är fattigt men blomster-prytt och värkar glatt trots sina tomma gator.
fritt omkring i staden och det hela ter sig synnerligen pittoreskt.

Koi-na vandra
Hunmödrarna göra sina inköp

genom att med en tråd sänka ner en korg, i vilken de kringvandrande för-säljarna lägga de matva-

ror som önskas.

De små mandolinspelarna, som gå. omkring och spela, passa även i stil med det

övriga Neapel, ligga och bada i det vita. solljuset från den blå. himmelen. och detta verkar så myc-
ket mera, då man i bakgrunden ser Vesuvins hotande utsända sina mörka rökmassor.

SPofzIsÄonsfapfar i flärdfornzafO
Uffe-ref rofng 61,129. I

Den ger den mest surmulna människa en glad uppsyn.

i ärEl

Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 Örc, för barn 10 öre.

 

Halmstad l9l0, P. Kuehlors Aeeidelstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain