#3130: Biorama

Qe

Köpmansgatan.

Bland andra utmärkta bilder visas den 7-9 Nov. l9l0

Frankrike o. Tyskland i vapen

 

 

 

Utomordentligt intressanta paralellbilder
från-de nyligen avslutade stora höstmanövrerna i de båda länderna.

I ALLA VAPEN MOBILISERADE!
AEROPLAN FÖR FÖRSTA GÄNGEN l MILITARTJANST!

DEN BERÖMDE AVIATIKERN
" PAULHAN OCH FRANSKA OFFICERARE FLYGA.

g

 

 

 

 

 

b :b :HMS-r i;

 

 

 

H-sTAD man P. KUcNLz-:res TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain