#3129: Biorama

lllllliilllii

(nktiebulagzt Svenska Biogrufteutern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatei.

Förevisningcii av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. in, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PRO-GRAM
fr. o. m. den 14 t. o. m. den 16 Nov.

Natur och folk i Dalarna.

Jåilder från Sveriges intressantaste landskap.

Dalarna och dess folk ha sedan urminnes tider spelat en framstående -roll i Sveriges hi-
storia och bland Sveriges sevärdheter. Nästan varje fläck av Dalarnas jord är historisk, och detta
jämte landskapets naturskönhet drager främlingen dit upp.

Och m cket är här att se. Falun med sin koppargruva, Mora vid Siljan med sin kyrko-
vall. där Gustaf gasa fortfarande star och häller tal till allmogen - pä ett tyst, men vältalivt språk
- Utmeland med sitt monument, Rättvik, Leksand m. fl. orter, alla gömmande minnen faran den
store befriarens tid. De leende nejderna, de vackra kyrkorna, de karaktäristiska folktyperna ses
med nöje av dem, som ej besökt Dalarna, och de återses med lika stort nöje av dem, som förut
varit "på ort och ställe".

Svensk natur,

En originell utflykt. I

Vad som kan hända på en rullskridskopromenad.

Klädd i frack, med hög hatt, ett paraply i handen, en bolmande pipa i- mungipan och till
sist en hund i band se vi Max Linder begiva sig ut på. en liten rullskridskopromenad. Den blir
av särdeles munter beskaffenhet, denna promenad, och giver anledning till urkomiska scener, detta
så. mycket mer som den även innefattar hinderlöpning. En glad bild.

Ett lyckans styvbarn.

0
Malarens son.

Det nygifta, unga konstnär-sparet lever i stilla lycka. Att få. ett barn är deras högsta öns-
kan, och den lyckan beredes dem i sinom tid. Sköterskan, som det lilla barnet anförtrotts åt, sna-
var en dag i en trappa, med det sorgliga resultatet, att den lille för all framtid blir krympling. Mo-
derns känslor för barnet undergår ingen förändring, men fadern plågas av att ständi lt se den stackars
krymplingen i sin närhet. Han blir sänd till ett avlägset gymnasium, där han li er mycken spott
och spe av kamraterna .för sina lyten. Kärlek till konsten har han dock ärvt efter fadern, och han
ägnar sig med iver ät att teckna. Så. kommer ferierna och gossen återvänder" till hemmet. Här
undergår faderns känslor gentemot sonen en plötslig förvandling, när han en dag överraskar gossen,
sysselsatt med målning. Han ser i honom den blivande store konstnären och sluter honom ömt i
sina armar.

Svensk historia och Svenskt folkliv.

Vackert och rörande drama.

 

 

 

  

I , I.. .III-l III-II III-IIIIIIII
::IIIIIIIIII .IF-Il III-Il III-IIIIIIIII.
:i ::
i! Konsliilm! " Kolorerad ! Ei
II I
ä K" l k I" i i i
.I I
i; ar e en ar evigt ny. i
II I
ll . . . f l
:i man Mytologisk fantasi av Michel Carre. .and :
i:  E
:: :
:: Skådespelare; Tiden ................ .. Henry Krauss. :I
:gl Daphne ............. .. Betty Daussmand. :I
:: Kärleken .......... .. Lilli Dupré. =
EE Ungdomen frågar ej efter tiden, utan leker och glädes i den härliga naden. Sä i
1:: kommer den lille skälmen Amor och särar med sin pil den sköna Daphne. on fattar ::
:III kärlek till Lycias, den raske jägaren, och ungdomen samlas till fest. Men så. kommer ::
u den obarmhärtiga Tiden och stör glädjen. Ungdomarna springa förskräckta om varandra u
II - . . i I.
=: och rikta allt annat än kärleksfulla blickar på. den reslige, längskäggige mannen med u
. a V u . .. - Il
:1.: lien. Man skyller pa Karleken, som kommit en att glomma Tiden, och Amor får - =
:: fördriva Tiden! I en gyllene båt föres Tiden bakom floden. . . =
Ill: Men intet är beständigt. :III
:: Men snart blir det Tidens tur att lata Kärleken. passera samma väg. ,::
:: De synnerligen stämningsfulla, överlägset spelade scenerna, äro utförda i. härliga ::
:: omgivningar och kunna ses av gammal och ung med samma intresse, med samma fnöje, ::
II II
Il . . .. I.
:: Fager ungdom. Briljanta drakter. ::
II II
ä: I:
igång-1323535325::Elf-:2233233323:IHEHHEH:EEEEEEEEIIIHEIHHHHE:HERR-HI!!

Lehman är nervös.

Komedi ur nutldslwet!

Agapetus Lehman har genom överdädigt levnadssätt och sorgliga ekonomiska förhållanden
fått sina nerver betydligt förstörda, och man får därför ej allt för kritiskt betrakta hans handlingar.
Ehuru man nog skulle känna sig frestad, ty en person som tager kavajen, utanpå överrocken och
västen utanpå. kavajen, som uppträder såsom raket och som gär igenom väggen i Stället för (löfan

mä man väl betrakta som ganska - anmärkningsvärd. För dem som vilja ha roligt.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA. "1.

Halmstad 1010 P. Kuohlcrs Aeeidenstryekcri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain