#3128: Biorama

"t

fr. o. rn. den 20 t. o. m. den 23 Oktober.

Tunis och Marthagos ruiner.
Synnerligen omväxlande och intressanta
afrikanska scenarier. I

Tunis är huvudstad i franska 1protektoratet Tunis i Nord-Afrika, fordom en av Bar-barnsk-
staterna. Den gamla staden bildar en oregelbunden oval och omgives till större delen av en gam-
mal mur. Den inre staden ar en labyrint av trånga, mörka men pittoreska gator med arkader och
valv i fullkomligt österländle stil. l

Staden har flera inoskeer, bl. a. Djemaa, Hituna, den största och Vackraste.
leda. flera monumentala portar, av Vilka Kadroporten är den förnämsta.

En mycket besökt öppen plats ar "Frihetsplatsen". Filmen visar i övrigt livet på. ett
genuint arabiskt kafé. Vidare har man från en takterass en stoartadutsikt över staden och omgivningarna.

15 kilometer nordost om Tunis ligga den bekanta forntida staden Kai-thagos ruiner, från
vilka karaktär-iska Ibilder upprullas. Och slutligen ser 1man de söder om Tunis befintliga väldiga
ruinerna av vattenledningar, som förde vatten från bergen ner till Karthago.,

Förstklassiga sevärdheter!

Pålv zephyrens vingar eller "Luft i luckan".

Det är varmt hos he rrskapet Pettermans, olidligt Varmt, och de stackars människorna hålla
på. att rent upplösas av hettan, Så får herr Petter-man i tidningen se en annons om en rumsventila-
tor och han skyndar omedelbart till annonsören för att för-skaffa sig nägra exemplar av den oumbär-
liga uppfinningen.

Snart äro ventilatorer anbringade ej blott i varje rum, utan även i köket i herr st våning
och man dröjer ej att sätta den i funktion. Men effekten blir fruktansvärd. Människor, möbler, tav-
lor, allt som  någorlunda löst viftas hastigt och lustigt ut genom fönstren, och snart är den förut
välmöblerade och valdekorerade våningen så. fri från innehåll som 1en "brännvinsdonk" efter ett bond-
kalas. Till och med ett herr-sällskap i en angränsande lägenhet bli uppblåsta -genom en skorstens-
pipa-mot äventyrlig-a öden. "

Gren om muren

Mycket skämtsam historia.

wRikedom är ei alltid lycka.

Spännande drama ur de sociala motsatsernas värld.

Den fagra torpartlickan Märta och hennes moder ståI utanför slottets port,
och1 den förra betraktar avundsamt all härlighet där inne. Så kommer slottsherrens
dotter, den sköna men högdragna Laura, ut genom porten för att bege sig till fäst-
mannens, baronivon Kzs hem. De båda flickorna mötas ett ögonblick.

Märta blir sedan den raske Rickards trolovade. i

Tio år senare. Båda paren äro gifta; det rika har en flicka, Märta och Ric-
kard en gosse och en flicka. Baronen har ledsnat på sin fru och snart ser man
honom lämna hustru och barn, sedan han i ett kallt brev till hustrun meddelat an-
ledningen. Baronessan ser snart sin sorg ökas med att den älskade dottern skördas
av liemannen, och hon står där olycklig och förtvivlad med sina brikedomar. v.

Men i den torftiga kojan, Rickards octhärtas hem, bor lyckan trots um-
bärenden och strävsamt arbete. Kontrasten mellan de båda hemmen är i detta
hänseende lika skarp som beträffande det yttre. I i

. Ett lärorikt, ypperligt utfört stycke.

FNS

 

V1

Den stora internationella

Broffnzäzgskampen z" Wàpenjamn.

Världens förnämsta brottare i tävlan om världsmästerskapet,
som erövrades av G. Lurich.
Följande champions deltog-oz"
Pau-l Martens,
Berlin.

A. Krook,
Sveriges mästerskapsbr.

Franz Cyklop,
Englands starkaste man
P. Raddate,
Pomm. Herkules.

III. Pugatschojf,
Kosack-Ghamp.

H. Mitterger,

Steierm. champion.

Said Kahout-ta, lChs. Herald,
Indiens champion. i Luxemb. champion.

Den 1mest fangsl. och spännande. brottningskamp som någonsin ägt rum mellan berömda champions.

Mycket intressanta brottarebilder. m

F. Dettloff i

Tysk-Byss, i

Ap. le Colosse,
Frankrikes champion.

i lllacdonald,
Skottlands champion.

G. Lurich,

Världsmästare.

 

 

 

 

 

 

Lehman som gendarm.

Kärlekens vedermödor.

Nu ar den stackars Lehman illa ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en kärleks-
historia. Overraskad vid en liten tete a tete med en gendarms vackra fru, kryper han i ettkläd-
skåp, där han under väntetiden iklader sig en gammal gendarmuniform. Tack vare ett nyss förut i
lämnat brev kan han vid upptäckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, menräkar ur askanf i elden,
enär1 han måste medfölja pa jakt efter dagdrivare.

Lehman har det svårt.

Förstklassig Musik. i

De bästaV bilderna visas anna å BloRAMA. .    I
I W. Ingen bluff. W I . u Å- I
. 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain